نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشگاه پیام نور شیراز

چکیده

در این مقاله به تحلیل میدان در فیبر براگ بلورفوتونی با هسته تو خالی پرداخته می‌شود. برای تحلیل خواص جالب انتشاری مدهای TE و TM در این نوع فیبربراگ از روش ماتریس انتقال کل استفاده شده که میدان هسته را به میدان آخرین لایه پیوسته ارتباط می‌دهد. با رسم نمودار β/k (عدد موج طولی به عدد موج کل) برای مدهای انتشاری برحسب λ (طول موج پرتو ورودی به فیبر) نمودار پاشندگی موجبر این ساختار مشخص می‌شود. همچنین رفتار میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در طول موج‌های گاف پوسته فیبر و خارج از آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با رسم نمودار سرعت زاویه‌ای مؤثر، ω، بر حسب β، ثابت انتشار طولی مؤثر نوارهای گاف در این نوع فیبر براگ بلور فوتونی به وضوح مشاهده می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Field analysis of TE and TM modes in photonic crystal Bragg fibers by transmission matrix method

نویسندگان [English]

  • M Hosseini Farzad 1
  • N Yazdanpanah 2

چکیده [English]

In this article, we considered the field analysis in photonic crystal Bragg fibers. We apply the method of transmission matrix to calculater the dispersion curves, the longitudinal wave number over wave number versus incident wavelength, and the field distributions of TE and TM modes in the Bragg fiber. Our analysis shows that the field of guided modes is confined in the core and can exist only in particular wavelength bands corresponding to the band-gap of the periodic structure of the clad. From another point of view, light confinement is due to Bragg reflection from high-and low-refractive index layers of the clad. Also, the diagram of average angular frequency with respect to average longitudinal wave number is plotted so that the band gap regions of the clad are clearly observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • photonic band-gap fibers
  • photonic crystal Bragg fibers

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی