نویسندگان

چکیده

در این کار راکتور مینیاتوری چشمه‌‌ نوترون اصفهان (MNSR) با استفاده از کد محاسباتی MCNP شبیه سازی شده و ارزش راکتیویته ناشی از نفوذ آب دراثر یک حادثه در سایت‌های پرتودهی داخلی این راکتور محاسبه شده است .همچنین از طریق قرار دادن کپسول‌های پلی اتیلنی پر از آب در داخل سایت‌های پرتو دهی داخلی، تغییرات راکتیویته این راکتور در اثر چنین حادثه‌ای اندازه‌گیری شده است، که نتایج اندازه‌گیری‌ها با نتایج محاسبات سازگاری بسیار خوبی را نشان می‌دهند. در این کار ارزش راکتیویته ناشی از پر شدن یک سایت پرتو دهی داخلی از آب mk 0.53 و ارزش راکتیویته ناشی از آب گرفتگی تمامی 5 سایت داخلی آن mk 2.61 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of reactivity changes due to flooding the irradiation sites of the MNSR reactor using the MCNP code and comparison with experimental results

نویسندگان [English]

  • A Shirani
  • h Shamoradi
  • I Shahabi

چکیده [English]

In this work, the Isfahan Miniature Neutron Source Reactor (MNSR ) has been simulated using the MCNP code, and reactivity worth of flooding the inner irradiation sites of this reactor in an accident has been calculated. Also, by inserting polyethylene capsules containing water inside the inner irradiation sites, reactivity changes of this reactor in same such accident have been measured, the results of which are in good agreements with the calculated results. In this work, the reactivity worth due to flooding one inner irradiation site is 0.53mk , and reactivity worth due to flooding of the whole 5 inner irradiation sites is 2.61 mk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MCNP code
  • Monte Carlo simulation
  • reactivity
  • MNSR reactor

تحت نظارت وف ایرانی