نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله تأثیر استفاده از پیش پالس لیزری بر میزان افزایش پرتو ایکس ترمزی از اهداف فلزی نانو ساختار تحت تابش پالس لیزری پرتوان بررسی می‌شود. میزان گسیل پرتو ایکس از اهداف معمولی و نانو ساختار مقایسه شده است. محاسبات نشان می‌دهند که با انتخاب یک چگالی مناسب برای لایه نانویی، میزان تابش پرتو افزایش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین استفاده از یک پیش پالس لیزری با شدت و فاصله زمانی مناسب نسبت به پالس اصلی می‌تواند موجب افزایش بیشتر تابش پرتو از هدف نانو ساختار شود. هنگامی که شدت پیش پالس از یک مقدار مشخص (1013W/cm2) بیشتر شود، فرآیند افزایش، تضعیف خواهد شد. تأثیر فاصله زمانی بین پیش پالس و پالس اصلی نیز بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of pre-pulse on x-ray emission from nano-structured target irradiated by high power pulsed laser

نویسندگان [English]

  • R Fazeli
  • MH Mahdieh
  • M Nikbakht
  • M Shirmahi

چکیده [English]

In this paper, the enhanced continuum x-ray emission from nano-targets irradiated by long laser pulses is investigated numerically. The calculations are performed under different prepulse conditions, and the x-ray emissions from solid and nano-structured target are compared. The results show that x-ray yield can be enhanced significantly using a nano-layer with appropriate density. In addition, x-ray enhancement can be improved using a laser pre-pulse with appropriate intensity and delay time. The results also show that the enhancement can be reduced for prepulse intensities greater than the specific value (i. e. 1013 W/cm2). The effects of delay time between the main pulse and prepulse are also investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • x-ray
  • nano- structured target
  • prepulse
  • laser plasma
  • high power pulsed laser

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی