نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده

مس با خلوص 99.97% را در ضخامت‌های متفاوت بر زیرلایه شیشه، به روش تبخیر در خلاء با آهنگ 2Aº/sec رشد داده‌ایم. طیف ضریب بازتاب (R) نمونه‌ها را در فرود تقریبا عمود در بازه طول‌موج 200nm2eV تغییرات قابل توجهی نسبت به حالت حجمی از خود نشان می‌دهند. هنگامی‌که ضخامت لایه به 40 نانومتر می‌رسد، خواص آن به حالت حجمی نزدیک می‌شود. با افزایش ضخامت بسامد پلاسما افزایش می‌یابد چنانچه بسامد پلاسمای ضخامت 40 نانومتر به نمونه حجمی بسیار نزدیک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of optical properties of thin copper films on glass substrate using Kramers-Kronig method

نویسندگان [English]

  • A Morteza Ali 1
  • R Maddah 2
  • M Heidari 1

1

2

چکیده [English]

Different thicknesses of 99.97% Cu are deposited on glass substrate by thermal evaporation method at the rate of 2A˚/sec. Kramers-Kronig method is used for the analysis of the reflectivity constant in the range of 200nm

کلیدواژه‌ها [English]

  • thin films
  • optical constants
  • Kramers Kronig
  • Drude’s theory

تحت نظارت وف ایرانی