نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در این تحقیق، انتخاب روش مناسب برای لایه نشانی تیتانیوم روی زیرلایه مسی جهت ساخت هدف‬های هسته‌ای برای تولید نوترون در شتابدهنده‌های ذرات، مورد بررسی قرار گرفته است. برای ساخت چنین هدف‌هایی لازم است پوشش مناسبی از تیتانیوم روی زیرلایه مسی به روش لایه نشانی ایجاد گردد. از بین روش‌های مختلف لایه نشانی، دو روش لایه نشانی یونی و کندوپاش به دلیل بالا بودن بهره پوشش دهی و پایداری پوشش لایه‌های تیتانیومی، انتخاب شده‌اند. برای مقایسه رفتار هدف‬ها در میزان جذب هیدروژن، هردو دسته از هدف‌ها (با دو روش لایه‬نشانی مختلف) در شرایط یکسان در معرض گاز هیدروژن با فشار 40bar قرار گرفته‌اند. پس از بررسی و مقایسه طیف ذرات پس زده کشسان (ERD) هر دو دسته از هدف‌ها‬، این نتیجه حاصل شد که اتم‬های هیدروژن در هدف ساخته شده به روش لایه نشانی یونی در مقایسه با روش کندوپاش، در عمق بیشتری نفوذ کرده‌‬اند. بنابراین روش لایه نشانی یونی، برای ساخت هدف‬های هسته‎ای دوتریومی روش مناسب‌تری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of physical sputtering and ion plating methods for investigation of hydrogen distribution into the hydrogen targets

نویسندگان [English]

  • P Tayyebi
  • F Abbasi Davani

چکیده [English]

In this paper, selection of proper method for titanium coating on copper substrate is studied to construct nuclear targets for neutron production in particle accelerators. In order to construct such targets, it is necessary to deposit, through the coating methods, the proper coating of titanium on copper. Among different coating methods, ion plating and sputtering, due to the high coating yield and stability of titanium layers, has been selected. To compare different amounts of hydrogen absorption, two series of targets, different in the coating methods, were exposed to the similar conditions under 40 bar hydrogen gas. Comparison of elastic recoil particles (ERD) results of two series of the targets showed that hydrogen atoms permeated in deeper layer of targets, which were deposited by ion plating, than the targets deposited by sputtering. Hence, it was concluded that the ion plating method is more suitable to make nuclear targets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neutron
  • ion plating
  • sputtering
  • hydrogen target
  • ERD

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی