نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله به بررسی برخی از جنبه‌های ذره گونه سالیتون‌های مدل 6φ می‌پردازیم. حرکت یک سالیتون (کینک) در پتانسیل هماهنگ ساده و نیز در یک مانع پتانسیل با ضخامت و ارتفاع محدود محاسبه شده است. شیوه کار برای اعمال پتانسیل از طریق وارد کردن وابستگی پارامتر مدل به موقعیت و مقایسه انرژی کل نسبیتی با مجموع انرژی سکون، انرژی جنبشی و انرژی پتانسیل انجام گرفته است. حرکت کینک در پتانسیل هماهنگ ساده با مدل ذره نقطه‌ای کلاسیک مقایسه شده و نشان داده شد که در نوسانات کم دامنه اختلاف قابل توجهی از رفتار ذره نقطه‌ای کلاسیک وجود دارد. در مورد مانع پتانسیل، نشان داده شد که پدیده تونل زنی اتفاق می‌افتد، اما با مقایسه این تونل زنی با تونل زنی کوانتمی به تفاوت‌های اساسی این دو پدیده اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Particle behavior of the φ6 kinks in an external potential compared and contrasted with classical behavior

نویسندگان [English]

  • N Riazi
  • S Hoseinmardi

چکیده [English]

  In this paper, we study particle aspects of the φ6 kinks in an external potential. The external potential is implemented by breaking the translational invariance of the system. The dynamics of the kink is calculated for the simple harmonic oscillator (SHO) and barrier potentials. The periodic motion of the kink in the SHO case is compared to the corresponding ordinary (classical) motion. It is found that for small amplitude oscillations, considerable deviation from the conventional SHO motion happens. As for the barrier potential, it is found that tunneling happens if barriers are thin enough. The tunneling time is calculated as a function of the barrier width.

کلیدواژه‌ها [English]

  • soliton dynamics
  • soliton theory
  • soliton tunneling

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی