نویسندگان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پارامتر عمر بهمن‌های هوایی(s)، پارامتر بسیار مهمی است که تا به حال توسط گروه‌های مختلف تا انرژی 1017 eV مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله بعضی از خصوصیات پارامتر عمر بهمن‌های هوایی براساس داده‌هایی که از کاتالوگ یاکوتسک در اختیار داریم مورد بررسی قرار گرفته است. انرژی این بهمن‌ها بین 1018 eV تا 1019 eV می‌باشد. در محاسبه تعداد الکترون‌ها از دو فرمول مختلف استفاده شده است و پارامتر عمر بهمن‌ها از طریق پردازش چگالی الکترون‌ها با تابع NKG به دست آمده است. سپس با استفاده از مقادیر پارامتر عمر به دست آمده نمودارهای مختلف رسم شده است. از جمله خصوصیاتی که در این مقاله به آنها اشاره شده است : 1- رابطه بین پارامتر عمر وتعداد الکترون‌ها، 2- رابطه بین پارامتر عمر و زاویه سمت الرأس و 3- رابطه بین پارامتر عمر و انرژی اولیه، می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some characteristics of age parameter for Yakutsk array data

نویسندگان [English]

  • R Razavi
  • SJ Fatemi

چکیده [English]

In this paper some characteristics of age parameter(s) are studied on the basis of showers from Yakutsk array data [1] having energy ranging from 1018 eV to 1019 eV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • extensive air shower
  • age parameter
  • zenith angle
  • primary energy

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی