نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

مدل تحلیلی ارائه شده در این تحقیق تعمیمی است بر نظریه کلاسیک فرانتز- نادویک برای انتشار تپ در تقویت کننده‌های اپتیکی دو عبوری با همپوشانی دلخواه باریکه‌ها. در مدل حاضر تأثیر باریکه‌های لیزر بر یکدیگر در گذر از تقویت کننده طی دو عبور، و اثر آنها بر ضریب بهره و شاریدگی انرژی خروجی برحسب فاصله دو باریکه از یکدیگر مورد محاسبه قرار گرفته است و برای حالت‌های خاص روابط تقریبی لازم برای سیگنال ورودی کوچک و حالت اشباع ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهند که حداقل بهره و انرژی خروجی هنگامی رخ می‌دهد که مسیر انتشار باریکه‌ها بر یکدیگر منطبق باشند. نتایج به‌دست آمده از مدل در سازگاری مناسبی با مشاهدات تجربی و محاسبه دقیق تحلیلی در حالتی که مسیر باریکه‌ها بر یکدیگر منطبق هستند برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pulse propagation in a two-pass optical amplifier with arbitrary laser beams overlap

نویسندگان [English]

  • AH Farahbod
  • F Tahsildaran Fard

چکیده [English]

An analytical model for two-pass optical amplifier with arbitrary beams overlap has been developed which generalized the classical theory of Frantz-Nodvik for single pass amplifier. The effect of counterpropagating beams on gain and output energy fluence included in the model. Moreover, the appropriate limiting relations for two special cases of weak input signal and saturation state of the amplifier gain have been derived. The results indicate that for complete beams overlap, the gain and output energy have the least values. The model predictions are consistent with experimental observations and exact analytical model for two-pass amplifier when beam propagation paths are coincided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optical amplifiers
  • multi-pass amplifiers
  • rate equations

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی