نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی کرمان

3 مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده

  در این تحقیق، یک مدل سه جسمی برای بررسی کانال تهییج در برخورد پروتون با هلیوم به کار برده می‌شود. در این مدل یکی از الکترون‌های هلیوم غیرفعال فرض شده که اثر آن با تعریف ضریب پوشانندگی و بار مؤثر برای الکترون فعال منظور می‌شود. تابع موج حالت پایه 11S و حالت‌های برانگیخته حالت‌های 21S و 21P الکترون فعال هلیوم از ترکیب توابع موج هیدروژنی با بار مؤثر تقریب زده شده است. در محاسبات کانال تهییج تک الکترونی هلیوم فرمول‌بندی پراکندگی سه جسمی مورد استفاده قرار گرفته است. شکل انتگرالی دامنه‌های پراکندگی فادیف-واتسون-لاولیس در کانال تهییج و در تقریب مرتبه اول که به صورت اندرکنش مستقیم الکترونی و هسته‌ای بوده مشخص گردید و محاسبات عددی در این تقریب انجام شده است. در محاسبات دامنه مرتبه اول الکترونی به جای ماتریس گذار، از پتانسیل برهم‌کنش و در دامنه مرتبه اول هسته‌ای از ماتریس گذار دو جسمی کولنی نزدیک پوسته انرژی بهره گرفته شده است. سطح مقطع دیفرانسیلی در محدوده انرژی keV 50 تا MeV 1 محاسبه شده و نتایج به‌دست آمده با نتایج سایر روش‌های نظری و تجربی قابل دسترس مقایسه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Differential and total excitation cross sections in the collision of protons with He atoms at intermediate and high energies under a three body formalism

نویسندگان [English]

  • R Fathi 1
  • MA Bolorizadeh 2
  • F Shojaei Akbarabadi 1
  • GH Rastpour 3

چکیده [English]

 A three-body model is devised to study differential and total cross sections for the excitation of helium atom under impact of energetic protons. The actual process is a four body one but in the present model the process is simplified into a three-body one. In this model, an electron of helium atom is assumed to be inactive and only one electron of the atom is active. Therefore, the active electron is assumed to be in an atomic state with a potential of the nucleus, T, being screened by the inactive electron, e, and, thus, an effective charge of Ze. As a result, the ground state, 11S, or the excited states, 21S and 21P < /i>, wave function of the active electron is deduced from similar hydrogenic wave functions assuming effective charge, Ze for the combined nucleus (T+e). In this three-body model, the Faddeev-Watson-Lovelace formalism for excitation channel is used to calculate the transition amplitude. In the first order approximation, electronic and nuclear interaction is assumed in the collision to be A(1)e= and A(1)n=, respectively. Here, A(1), Txy, |i> and |f> are the first order transition amplitude, the transition matrix for the interaction between particles x and y, the initial state and the final state, respectively. The transition matrix for the first order electronic interaction implemented into A(1)e is approximated as the corresponding two-body interaction, Vxy. In order to calculate first order nuclear amplitude A(1)n, the near-the-shell form of transition matrix TPT is used. Calculations are performed in the energy range of 50 keV up to 1MeV. The results are then compared with those of theoretical and experimental works in the literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faddeev
  • differential cross Section
  • excitation channel
  • helium
  • active electron

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی