نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد

چکیده

  در این تحقیق اثر سمت‌گیری کوارک‌ها بر روی تولید مزون‌های سنگین Bc(1S) را بررسی و توابع ترکش آنها را در مقیاس اولیه µ° محاسبه نموده‌ایم. سپس با استفاده از معادله تحول آلترلی- پاریسی توابع ترکش را به مقیاس بالاتر µ تحول داده‌ایم. هم‌چنین توزیع تکانه عرضی سطح مقطع دیفرانسیلی برای این ذرات را در برخورد دهنده‌های هادرونی LHC و Tevatron Run II محاسبه نموده‌ایم. نتایج ما توافق مناسبی با داده‌های تجربی حاصل از گروه‌های مختلف برای Tevatron Run II دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of Bc(1S) heavy meson in the Tevatron Run II and LHC with consideration of quark spin

نویسندگان [English]

  • R Sepahvand 1
  • M Momeni Feyli 2
  • S Dadfar 1

1

2

چکیده [English]

 In this research, we have investigated the effect of spin orientation of quarks on the production of the Bc(1S) heavy mesons. We have calculated the fragmentation functions at initial scale µ° .Then we have modified to µ these fragmentation functions by using Altrali-Parisi equation. Also, we have calculated the transverse momentum distributions of the differential cross sections . Our results are in agreement with the experimental data for Tevatron Run II.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spin
  • fragmentation
  • heavy meson Bc(1s)
  • hadron colliders

تحت نظارت وف ایرانی