نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه فسا

چکیده

  گازهای اتم‌های فرمیونی فراسرد مانند 6 Li ، می‌توانند به حالت ابرشارگی بروند. کمیت‌های ترابری این شاره‌ها وابستگی مستقیمی به احتمال‌های گذار دارند. در این‌جا با به دست آوردن احتمال گذار فرآیندهای ممکن در ابرشاره موج ـ p نشان داده می‌شود که در دماهای پایین فقط فرآیندهای دوتایی غالب هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calculation of the transition probabilities of superfluid Fermi gas with orbital angular momentum l=1 at low temperatures

نویسندگان [English]

  • S Nasirimoghadam 1
  • MA Shahzamanian 1
  • R Aliabadi 2

1

2

چکیده [English]

 The ultracold atoms fermion gas such as 6Li undergo superfluidity state. The transport quantities of these fluids have a direct dependence on the transition probabilities. Here, by obtaining possible processes in p < /i>-wave superfluid, we have shown that only binary processes are dominate at low temperatures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • superfluid Fermi gas
  • orbital angular momentum
  • binary processes

تحت نظارت وف ایرانی