نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

میدان مغناطیسی در یک یا هردو همدم سیستم‌های دوتایی نزدیک می‌تواند سبب تغییر در دوره مداری سیستم‌های دوتایی گردد. تغییر در گشتاور چهار قطبی گرانشی دوره مداری سیستم‌ها را تغییر می‌دهد. در این مقاله میدان مغناطیسی ستاره مطابق تئوری دینامو به شکل دوقطبی-چنبره‌ای در نظر گرفته و ارتباط آن با تغییر دوره مداری را به‌دست آورده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between non uniform magnetic field and close binary systems period

نویسندگان [English]

  • M Zahedi
  • D Jassur

چکیده [English]

 Magnetic activity of one or both components of close binary systems can cause orbital period variation of the systems.Variation in gravitational quadropole moment will change the orbital period of the systems. In this article, we suppose that magnetic field is poloidal-troidal according to dynamo theory, and finds its relation with period change in the systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • close binary systems
  • orbital period
  • magnetic dynamo theory

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی