نویسندگان

دانشگاه نیشابور

چکیده

  برای مطالعه شکافت، ترکیبی از مدل آماری و دینامیکی را در محاسبات به کار برده ایم. شکی نیست که توصیف لانژون به علاوه رفتار مونت کارلو، توصیف دینامیکی کافی از فرآیند تبخیر را فراهم می آورد. در این مقاله نیروی اصطکاک قویا وابسته به شکل هسته را در نظر گرفته و به جای حل تحلیلی از حل عددی استفاده کرده ایم. هدف محاسبه نرخ شکافت هسته Th 224 است. این نرخ ها برای دو حالت اصطکاک دیوار آشوبناک ( CWWF ) و اصطکاک دیوار ( WF ) و با در نظر گرفتن 100000 مسیر محاسبه و با نتایج کارهای دیگران مقایسه شده است. از مختصه کشیدگی هسته نسبت به زمان استفاده کرده ایم. برای دقت بیشتر گام های کوچک زمانی با تعداد دفعات زیاد لازم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nuclear fission problem and Langevin equation

نویسندگان [English]

 • M Sakhaee
 • S Jahanfar

چکیده [English]

 A combined dynamical and statistical model for fission was employed in our calculation. There is no doubt that a Langevin description plus a Monte Carlo treatment of the evaporation processes provide the most adequate dynamical description. In this paper, we would consider a strongly shaped dependent friction force and we use the numerical method rather than the analytical one. The objective of this article is to calculate the time dependent fission widths of the 224Th nucleus. The fission widths were calculated with both chaos-weighted wall friction (CWWF) and wall friction (WF) dissipations. The calculations are repeated for 100000 trajectories. The result was compared to the others' work. We use nuclear elongation coordinate with time and it is necessary to repeat the small steps many times to improve the accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fission
 • Langevin equation
 • chaos-weighted wall friction
 • wall friction

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی