نویسندگان

دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

  در این مقاله با استفاده از تکنیک تابع گرین و رابطه لاندئور- بوتیکر به بررسی اثر کرنش بر جریان الکتریکی در نانولوله کربنی دسته صندلی محدود (6 ،6) پرداخته‌ایم. نانولوله‌های کربنی دسته صندلی محدود با توجه به طولشان می‌‌توانند رسانا یا نیمه رسانا باشند. نانولوله کربنی محدود (6 ،6) با طول q 3 و 1 q+ 3 ( q یک عدد صحیح می‌باشد.) در حالت بدون کرنش دارای گاف نواری می‌‌باشد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد نانولوله محدود (6 ،6) با طول q 3 و 1 q+ 3 هنگامی که به ترتیب تحت کشش محوری و فشار محوری هستند در ولتاژهای پایین جریان مشاهده می‌‌گردد. نانولوله کربنی محدود (6 ،6) با طول 1 q- 3 در حالت عادی در ولتاژهای پایین جریان از خود نشان می‌دهد، با اعمال کرنش محوری این جریان کاهش پیدا می‌کند. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، با اعمال کرنش محوری در نانولوله دسته صندلی محدود با طول‌های متفاوت، گذار فلز به نیمه رسانا و یا بالعکس را می‌توان مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of uniaxial strain on the current of (6,6) finite armchair carbon nanotube

نویسندگان [English]

  • SE Faizabadi
  • Z Kargar

چکیده [English]

  In this paper, the uniaxial strain effect on the electronic properties of (6,6) finite armchair carbon nanotube was investigated by using the Green function technique and Landure-Buttiker formula. It was found that, in (6,6) finite carbon nanotube with 3q and 3q+1 length, where q is a certain integer, the current was induced by the application of a suitable tensile strain and compressive strain in low voltage, respectively. The current of (6,6) finite carbon nanotube with 3q-1 length was decreased by loading the uniaxial strain. According to the results semiconductor-metal transition in (6,6) finite carbon nanotube and vice versa is observed by applying uniaxial strain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • finite carbon nanotube
  • Green function
  • current
  • uniaxial strain

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی