نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان

2 پژوهشکده صنعتی کارلسروهه

چکیده

  در این کار پژوهشی، طیف سنجی موسبائر 57 Fe در دماهای پایین و در حضور میدان مغناطیسی برای بررسی ویژگی‌های ناهنجار نانوفریت منگنز-روی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از طیف سنجی موسبائر، کاهش مغناطش اشباعی نانوفریت منگنز-روی نسبت به همتای کپه‌ای خود ناشی از بی نظمی اسپینی و توزیع نامتعادل کاتیونی است. افزایش دمای کوری نانوفریت منگنز-روی نسبت به همتای کپه‌ای خود می‌تواند مربوط به شدت برهم‌کنش‌های ابرتبادلی (A)-O-[B] ناشی از افزایش غلظت یون مغناطیسی در جایگاه (A) باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Mössbauer effect study, as the main key to the investigation of anomalous magnetic properties of MnZn nanoferrite

نویسندگان [English]

  • MJ Nasr Isfahani 1
  • V Sepelak 2

چکیده [English]

  In this research, a low temperature in-field 57Fe Mössbauer spectroscopy is used for investigation of anomalous magnetic properties of MnZn nanoferrite. Based on Mössbauer spectroscopy results, the reduced saturation magnetization of MnZn nanoferrite in respect to that of bulk sample is due to nonequilibrium cation distribution and spin disorder. The enhanced Curie temperature of MnZn nanoferrite in respect to that of bulk sample can be attributed to the strengthening of the (A)-O-[B] superexchange interactions due to an increase of the magnetic ion concentration in the (A) site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ferrimagnetic materials
  • Mössbauer effect
  • hyperfine interactions

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی