آ

 • آ. پ. آوچرنکو، تعیین مشخصه‌های اپتیکی لایه‌های نازک هنگام فرآیند لایه‌گذاری در خلاء بدون اندازه‌گیری مستقیم ضرایب بازتاب یا عبور نور از نمونه [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 201-206]

ا

 • احمد درودی، بازسازی دو سطح موج با استفاده از تحلیل نقش تداخلی آنها در سه بعد [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 94-102]

 • احمد شیرانی، روشی برای شبیه سازی ترابرد فوتون درماده [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 236-242]

 • احمد شیرزاد، تبدیل پیمانه ای به عنوان تقلیلی از تبدیلBRST [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 266-281]

 • احمد کیاستپور، بررسی ویژگیهای قدرت خط و نیروی نوسانگر اتمهای نقره و طلا با استفاده از نظریه تقریب کولنی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 243-255]

 • ارشمید نهال، تعیین مشخصه‌های اپتیکی لایه‌های نازک هنگام فرآیند لایه‌گذاری در خلاء بدون اندازه‌گیری مستقیم ضرایب بازتاب یا عبور نور از نمونه [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 201-206]

 • اس. و. ماسکینای، تعیین مشخصه‌های اپتیکی لایه‌های نازک هنگام فرآیند لایه‌گذاری در خلاء بدون اندازه‌گیری مستقیم ضرایب بازتاب یا عبور نور از نمونه [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 201-206]

ب

 • بیژن شیخ الاسلامی سبزواری، انتشار و جفت شدن امواج الکترومغناطیسی چهار بعدی در محیطهای ناهمگن، ناهمسانگرد، ناساکن و جاذب [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 119-139]

ج

 • جمشید قنبری، مدلی برای تحول ستاره‌های سنگین‌تر از خورشید [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 151-157]

 • جمشید قنبری، مدلی برای ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره نمای (418 IC) [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 103-109]

ح

 • حمیدرضا محمدی خالصی فرد، اندازه‌گیری ضریب شکست غیر خطی در شیشه‌های آلاییده به بلورهای نیمرسانا [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 110-118]

د

 • دارا فتوحی، جریان آرام و تناوبی شاره در اطراف استوانه [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 39-47]

 • داود آراسته، پیچیدگی LZ سیستم های دینامیکی آشوبی و سیستم شبه تناوبی فیبوناچی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 207-221]

س

 • ساغر سپهری، بررسی خواص مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Yba2Cu3O7-x/Ag [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 299-303]

 • سالار باهر، به کارگیری یک پیکر بندی ریاضی برای بررسی طیف چرخشی گروه متیل در یک محیط [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 289-298]

 • سیاوش آزاکوف، روش انتگرال مسیر برای مدل ‌هابارد تک نواره [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 71-85]

 • سیده نسرین حسینی مطلق، مطالعه بستگی بازده میون به چگالی یونی در همجوشی مخلوط D-T و D-T-H و مقایسه آنها [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 183-200]

ع

 • علیرضا خصالی، مدلی برای ساختار دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره نمای (418 IC) [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 103-109]

 • علیرضا فرجی، تبدیل پیمانه ای به عنوان تقلیلی از تبدیلBRST [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 266-281]

 • علی مصطفی‌زاده، کوانتش دستگاههای فرافرمیونی و قرابوزونی مرتبه 2 به روش فراکروشه پایرلز [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 55-66]

غ

 • غلامعباس پارسافر، شبیه سازی سطح (100) شبکه fcc پلاتین و طلا به روش مونت-کارلو [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 86-93]

ک

 • کوروش خسروی دارائی، شبیه سازی سطح (100) شبکه fcc پلاتین و طلا به روش مونت-کارلو [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 86-93]

م

 • مجید ملکی، جریان آرام و تناوبی شاره در اطراف استوانه [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 39-47]

 • محسن شاد مهری، مدلی برای تحول ستاره‌های سنگین‌تر از خورشید [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 151-157]

 • محسن شایسته، بررسی فیزیک یک رآکتور بستر - شارشی خود - ایمن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 29-38]

 • محمدتقی توسلی، بازسازی دو سطح موج با استفاده از تحلیل نقش تداخلی آنها در سه بعد [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 94-102]

 • محمدتقی توسلی، اندازه‌گیری ضریب شکست غیر خطی در شیشه‌های آلاییده به بلورهای نیمرسانا [دوره 1، شماره 2، 1376، صفحه 110-118]

 • محمد حسن علامت ساز، روشی برای شبیه سازی ترابرد فوتون درماده [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 236-242]

 • محمدحسین نادری، بررسی حالتهای غیر کلاسیکی تابش درون کاواک [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 158-175]

 • محمدحسین نادری، بررسی ویژگیهای قدرت خط و نیروی نوسانگر اتمهای نقره و طلا با استفاده از نظریه تقریب کولنی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 243-255]

 • محمد خرمی، جهان متقارن نسبت به ماده و پاد ماده، و شار گامای زمینه [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 67-69]

 • محمدرضا اسکندری، بررسی فیزیک یک رآکتور بستر - شارشی خود - ایمن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 29-38]

 • محمدرضا اسکندری، مطالعه بستگی بازده میون به چگالی یونی در همجوشی مخلوط D-T و D-T-H و مقایسه آنها [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 183-200]

 • محمدرضا کلاه چی، پیچیدگی LZ سیستم های دینامیکی آشوبی و سیستم شبه تناوبی فیبوناچی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 207-221]

 • محمدعلی شاهزمانیان، چسبندگی برشی ابرشاره گاز دوتریوم [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 259-265]

 • محمود سلطان الکتابی، بررسی ویژگیهای قدرت خط و نیروی نوسانگر اتمهای نقره و طلا با استفاده از نظریه تقریب کولنی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 243-255]

 • محمودسلطان الکتابی، بررسی حالتهای غیر کلاسیکی تابش درون کاواک [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 158-175]

 • محمود مرادی سید حسن حاجی حسینی، مایعات ناهمگن و نقش جمله مرتبه سوم در پتانسیل ترمودینامیکی [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 230-235]

 • مراد کامکار، خواص مغناطیسی و ساختار ابررسانای (BI2223) آلاییده به سرب آنتیموان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 222-229]

 • مرتضی زرگر شوشتری، بررسی خواص مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Yba2Cu3O7-x/Ag [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 299-303]

 • مریم خلج، محاسبه انرژی اولین حالت برانگیخته یک چاه پتانسیل سه گانه با استفاده از ابر تقارن [دوره 1، شماره 5، 1377، صفحه 282-288]

ن

ه

 • هادی سلامتی، خواص مغناطیسی و ساختار ابررسانای (BI2223) آلاییده به سرب آنتیموان [دوره 1، شماره 4، 1377، صفحه 222-229]

ی

 • ی. آ. لوپاشکو، تعیین مشخصه‌های اپتیکی لایه‌های نازک هنگام فرآیند لایه‌گذاری در خلاء بدون اندازه‌گیری مستقیم ضرایب بازتاب یا عبور نور از نمونه [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 201-206]

 • ی. ایی. پلاوسکایا، تعیین مشخصه‌های اپتیکی لایه‌های نازک هنگام فرآیند لایه‌گذاری در خلاء بدون اندازه‌گیری مستقیم ضرایب بازتاب یا عبور نور از نمونه [دوره 1، شماره 3، 1376، صفحه 201-206]

 • یوسف ثبوتی، نوسانات آزاد اجرام زمین گونه [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 49-53]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی