آ

 • آذریان، عباس خواص پلاسمونیک و ترموپلاسمونیک نانوفریم‌های شش گوشی نامتقارن [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 639-648]

 • آسوده، مرضیه پایداری حامل‌های درهم‌تنیده در برابر نوفۀ پیوسته [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 133-140]

 • آقاحسنی، حسنیه مطالعه پدیده‌های اسپین بالا در ایزوتوپ‌های زوج-زوج دیسپروسیوم با استفاده از مدل لایه‌ای تصویری [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 141-151]

 • آهنگری، زهرا بررسی مشخصه‌های الکتریکی و تحلیل حساسیت در نانو ترانزیستور دو گیتی با سورس و درین فلزی و مادۀ کانال InAs به روش تابع گرین غیر تعادلی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 899-909]

ا

 • ابراهیمی بسابی، احسان طراحی و ساخت ابزار اندازه‌گیری ولتاژ (GVM) برای شتاب‌دهندۀ داینامیترون 1/5 مگاولت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 861-869]

 • اجتهادی، محمدرضا مقایسۀ روش‌های اختلال انرژی آزاد و انتگرال گیری ترمودینامیکی برای محاسبۀ تغییرات انرژی آزاد تعادلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 315-325]

 • احمد عبدالقادر شاطری، شهاب حسگرهای زیستی فیبر نوری پلاسمونی با لایه‌های نازک باریوم تیتانات و دی اکسید تیتانیوم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 403-416]

 • احمدی سلطانسرائئ، سمیه تحرک پذیری و ویژگی‌های ترموالکتریکی دیامان‌های نیمه هادی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 229-236]

 • ارقند حصار، افشین مشخصات غلاف در یک پلاسمای مغناطیدۀ برخوردی مشتمل بر الکترو‌ن‌های نافزونور و یون‌های حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 255-267]

 • اسدنژاد، رضا شبیه‌سازی گرمایش یونسفر در مختصات جغرافیایی ایران با استفاده از مدل SAMI2 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 497-505]

 • اسدی، زهرا شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر در انتقال غیرعادی الکترون در رانشگر اثر هال با استفاده از روش PIC [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 921-932]

 • اسعدی، نازیلا نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکة زلزلة پیچیده [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-105]

 • اشرفی، فاطمه سنتز نانوذرات محلول جامد NixMg1-xO به روش سل‌ژل خود-احتراقی و سنجش ویژگی‌های ساختاری و نوری آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 15-29]

 • اشهدی، مجتبی بررسی ابتدا به ساکن خواص الکترونی و ترموالکتریکی تک لایه جدید B2CO [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 305-313]

 • اصلانی، مهدی تولید حالت‌های برهم‌نهیدۀ درشت‌مقیاس با استفاده از گذار بی‌دررو [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 949-956]

 • اطمینان، فیصل اثر پتانسیل‌های پدیده‌شناختی Λα در هستۀ اگزوتیک هایپرونی (_ΛΛ^6)He با جدیدترین پتانسیل ΛΛ استخراج‌شده از کوانتوم کرمودینامیک شبکه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 701-709]

 • اکبری، مرتضی افزایش طول چرخۀ کاری و هموار‌سازی توزیع قدرت در راکتور کوچک ماژولار عاری از محلول اسید بوریک [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 237-254]

 • الحاجی، امیر سنتز نانوذرات محلول جامد NixMg1-xO به روش سل‌ژل خود-احتراقی و سنجش ویژگی‌های ساختاری و نوری آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 15-29]

 • الحوس، شتها فرهان بررسی استشمام رادون از مصالح ساختمانی مورد استفاده در استان دیوانیه عراق [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 123-126]

 • الشیخ سالو، سامی مشخصه‌یابی پلاسما و بررسی ریخت‌شناسی لایه‌های نازک زیرکونیوم رسوب‌شده توسط کندوپاش مگنترون DC در توان‌های مختلف [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]

 • الغالبی، قصی تنظیم خواص اپتوالکترونیکی کمپلکس کلرید هم‌پایه فلزی دی فنیل- بی‌پیریدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 127-131]

 • امامی پناه، شیما پایداری حامل‌های درهم‌تنیده در برابر نوفۀ پیوسته [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 133-140]

 • امانی قدیم، علیرضا بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی توسط پلاسمای فشار اتمسفری غیرحرارتی ‏ [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 783-794]

 • امانی قدیم، محدثه بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی توسط پلاسمای فشار اتمسفری غیرحرارتی ‏ [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 783-794]

 • امنیت‌طلب، مهدی حسگرهایی که برای براورد کوانتومی از دور قابل استفاده هستند [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 457-469]

 • امیدی، سعیده افزایش سطح ویژة پودرهای CoFe2O4 سنتز شده به روش احتراقی محلول به کمک کلرید پتاسیم: اثر مقدار KCl و pH اولیه [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 353-371]

 • اوباره، نانسی تأثیر غلظت آنتیموان بر خواص نوری، الکتریکی و ساختاری لایه‌های نازک سولفید مس آنتیموان رسوب‌شده با تکنیک افشانۀ پیرولیز [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 89-94]

 • اوداری، ویکتور تأثیر غلظت آنتیموان بر خواص نوری، الکتریکی و ساختاری لایه‌های نازک سولفید مس آنتیموان رسوب‌شده با تکنیک افشانۀ پیرولیز [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 89-94]

 • اولنج، نعیمه حل تحلیلی معادلة تحول توابع توزیع پارتونی در ناحیة x های کوچک از طریق بسط کرامرز-مویال معادلة مادر فرایند‌های مارکوف [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 327-338]

 • ایازی، سید یاسر مادۀ تاریک برداری لپتوفیلیک و افزایش پس زنی الکترونی در XENON1T [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 827-835]

 • ایمانی، زینب سادات ساخت نانو سیم‌های CoZn انباشت شده در آلومینای نانومتخلخل و مشخصه‌یابی آن با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 129-137]

ب

 • بابائی، فریدون برهم کنش پلاسمون- اکسیتون در یک لایۀ نازک ستونی دی الکتریک با یک نقص ساختاری لایۀ نازک اکسیتونی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]

 • بابائی ولنی، کمیل درهم تنیدگی خالص‌سازی در حضور میدان اکسیونی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 139-147]

 • بابازاده حبشی، لیدا لایه‌نشانی نانوذرات کادمیوم تلوراید روی زیرلایه‌های رسانای شفاف به روش تبخیر حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

 • باقری، رضا ارزیابی پرتو‌زایی و بررسی خطر سلامت آب‌های بسته‌بندی شده در ایران [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 161-166]

 • بحرینی، مریم تشخیص و دسته‌بندی انواع نمونه عسل با استفاده از طیف‌سنجی FTIR و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 671-679]

 • بختیاری زاده، حمید رضا ریسمان‌های سیاه چرخان در گرانش اینشتینی مرتبۀ سه با الکترودینامیک بورن-اینفلد [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 663-670]

 • بخشی، زهرا سامانه‌های حل‌پذیر مکانیک کوانتومی با جرم مؤثر وابسته به مکان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 339-352]

 • برزویی، هادی اندازه‌گیری خطای شیب سطحی زیر لایة آینة خورشیدی شلجمی با روبش اپتیکی و بررسی کیفی تاثیر آن بر کیفیت تمرکز نور [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 731-741]

 • بنراماچ، سید تأثیر دمای بستر بر ویژگی‌های ساختاری، نوری، الکتریکی و ریخت‌شناسی لایه‌های نازک اکسید روی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 185-191]

 • بن ساهل، جمال تأثیر چرخۀ بسته گردش جریان هوا بر عملکرد حرارتی کلکتور هوای خورشیدی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 51-59]

 • بی تقصیر فدافن، کاظم مطالعة تصحیحات بر سرعت صوت صفرم هولوگرافی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 773-782]

پ

 • پاندیا، روچی سه تله گرماتابی هم‌ عمق در بلور NaCl [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 61-65]

 • پریاسامی، نیتون پایداری دینامیکی نانوشاره‌های اکسید آهن – اتیلن گلیکول [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 85-88]

 • پهلوانی، حسن بررسی هم‌زمانی در دو مدار الکتریکی LC غیرخطی با القای متقابل خطی و میدان خارجی با استفاده از نظریۀ آشوب [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 803-812]

 • پوراجاقی، سعید وابستگی تنش کیهان نگاری مدل استاندارد به خطای آماری داده‌های رصدی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 507-516]

 • پورایمانی، رضا تجزیه و تحلیل الگوی انتشار عناصر پرتوزای طبیعی و مصنوعی در حوضۀ آبریز رود قره‌سو در خلیج گرگان، شمال ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 149-163]

 • پورایمانی، رضا الگوی توزیع دز جذبی و ارزیابی خطر مربوط به پرتوشناختی در رسوبات تالاب بین‌المللی میانکاله، شمال ایران [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 933-948]

 • پیامی شبستر، محمود حالت پایه با تقارن شکستۀ اسپینی برای UO2 در رهیافت DFT+U : روش SMC [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 175-184]

ت

 • تاتاری، منصوره بررسی تأثیر غلظت های مختلف بور بر پروتون درمانی کبد با استفاده از ابزار مونت کارلوی GEANT4 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 153-159]

 • تاران، سمیه نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکة زلزلة پیچیده [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-105]

 • ترکیهای اصفهانی، محمد ساخت نانو سیم‌های CoZn انباشت شده در آلومینای نانومتخلخل و مشخصه‌یابی آن با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 129-137]

 • تقی زاده فیروزجایی، جواد حدس سانسور کیهانی قوی در رمبش سیاه‌چاله بدون فشار [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 491-496]

 • توفیقی، علی ریزسیاه‌چاله‌های پایدار در واکنش‌های همجوشی هسته‌ای [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 681-688]

 • تیواریب، سامیت سه تله گرماتابی هم‌ عمق در بلور NaCl [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 61-65]

ث

 • ثقفی فر، حسین طراحی و ساخت زیست حسگر فیبر نوری باریک شده برای تشخیص پروتئین استرپتاویدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 193-198]

ج

 • جعفری، روح‌اله نمودار فاز دینامیکی مدل سو-شریفر-هوگر [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 517-524]

 • جلیلی مجارشین، امیر مطالعۀ افت خیزهای آماری احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته‌های کروی با استفاده از روش تخمین چگالی کرنلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 471-480]

ح

 • حاتمی، حسین ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﻮﻫﺎﻱ ﺟﺮﻡ‌ﺩﺍﺭ ﺑﺮ جهت جریان توده‌ای و دیگر پارامترهای کیهانی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 813-825]

 • حسنی، ابراهیم لایه‌نشانی نانوذرات کادمیوم تلوراید روی زیرلایه‌های رسانای شفاف به روش تبخیر حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

 • حسین پور، محبوب بررسی امواج الکترومغناطیسی پلاسما در روند شکل گیری و رشد ناپایداری پلاسموئیدی در تاج خورشید در دو حالت ωce><ωpe [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 555-564]

 • حسین نژاد، عسگر مطالعۀ افت خیزهای آماری احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته‌های کروی با استفاده از روش تخمین چگالی کرنلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 471-480]

 • حسینی، سید رضا آشنایی با لیتوگرافی و ارائة روشی کاربردی برای بهینه‌سازی آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • حسینی، سید محمد حسگرهایی که برای براورد کوانتومی از دور قابل استفاده هستند [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 457-469]

 • حسینی، نجلا مقایسۀ روش‌های اختلال انرژی آزاد و انتگرال گیری ترمودینامیکی برای محاسبۀ تغییرات انرژی آزاد تعادلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 315-325]

 • حسینی شاهی سوندی، سیده زهرا بررسی تأثیر ادغام‌های کهکشانی در آهنگ ستاره‌زایی با استفاده از نقشه‌های جرمی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 481-489]

 • حسینی منصوری، سید علی رفتار بحرانی خمش‌های ترمودینامیکی برای سیاه‌چاله‌های اینشتین گوس بونت سازگار D->4 [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]

خ

 • خاتونی، توحید بررسی همبستگی آماری ترازهای انرژی با پاریته منفی در هسته Tm با عدد جرمی 170 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 585-593]

 • خداپرست، اسحاق امکان‌سنجی تئوری استفاده از نانوحلقۀ کربنی آرمچیر و زیگزاگ برای توالی‌یابی مولکول زیستی دی‌ان‌ای به روش نظریة تابعی چگالی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 879-897]

 • خداکرمی، ادریس نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکة زلزلة پیچیده [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-105]

 • خوش احوال، فرخ افزایش طول چرخۀ کاری و هموار‌سازی توزیع قدرت در راکتور کوچک ماژولار عاری از محلول اسید بوریک [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 237-254]

 • خوشبین‌فر، سهیل تغییرات رشد ناپایداری رشته‌ای باریکۀ پروتونی افروزشگر سریع در سوخت پیش فشرده با ناهمسانگردی دمایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 417-430]

 • خوشدونی، ساره سامانه‌های حل‌پذیر مکانیک کوانتومی با جرم مؤثر وابسته به مکان [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 339-352]

د

 • داودی یگانه، حسین محاسبۀ حالت‌های پایه و برانگیختۀ‌ مدل آیزینگ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تقریبی کوانتومی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 121-128]

 • داورپناه، عبدالمحمود افزایش سطح ویژة پودرهای CoFe2O4 سنتز شده به روش احتراقی محلول به کمک کلرید پتاسیم: اثر مقدار KCl و pH اولیه [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 353-371]

 • دایی محمد، محسن دینامیک کوانتومی یک نوسانگر هماهنگ در یک حمام غیر تعادلی بدون تقریب موج چرخان [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 195-211]

 • دایی محمد، محسن دینامیک کوانتومی یک نوسانگرهماهنگ اتلافی با جفت شدگی وابسته به سرعت [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 603-619]

 • دشتبانی، الهه ساخت و بررسی خواص ساختاری ترکیب SmFeAsO0.7F0.3 با روش واکنش حالت جامد [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 297-303]

ر

 • رابعی، اردشیر تشخیص بین حالت‌های برهم‌نهیدۀ همدوس نوری با کشف ناقص [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 723-730]

 • راگردی کاشانی، نسترن تشخیص و دسته‌بندی انواع نمونه عسل با استفاده از طیف‌سنجی FTIR و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 671-679]

 • ربانی، حسن ترابرد مگنونی یک زنجیرة پادفرومغناطیسی در رهیافت ماتریس انتقال [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 753-758]

 • رستمی، منا برهم کنش پلاسمون- اکسیتون در یک لایۀ نازک ستونی دی الکتریک با یک نقص ساختاری لایۀ نازک اکسیتونی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 79-98]

 • رسولی اردلانی، ابوالفضل ساخت و مشخصه یابی لایه‌های نازک متخلخل BiVO4: تأثیر نقص‌های ساختاری بر خواص فوتوالکتروشیمیایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 387-402]

 • رسولی کناری، عبدالرضا سیمای فاز مدل هایزنبرگ: روش یادگیری ماشین [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 373-385]

 • رضائی، فاطمه پیش‌بینی غلظت عناصر با استفاده از تکنیک طیف‌نمایی القائیدۀ لیزری با بهره‌گیری از روش‌های آماری شبکۀ عصبی مصنوعی، میانگین متحرک خودبرگشت تجمعی و رگرسیون بردار پشتیبان و ترکیب آنها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-193]

 • رضائی، محسن پیش‌بینی غلظت عناصر با استفاده از تکنیک طیف‌نمایی القائیدۀ لیزری با بهره‌گیری از روش‌های آماری شبکۀ عصبی مصنوعی، میانگین متحرک خودبرگشت تجمعی و رگرسیون بردار پشتیبان و ترکیب آنها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-193]

 • رضاخانی، علی رهیافت مبتنی ‌بر روش وردشی برای کنترل کلی دینامیک‌های کوانتومی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 539-553]

 • رضایی، عاطفه بررسی برهم‌کنش داروی ضد سرطان 5- فلوئوراسیل متصل شده به نانو خوشۀ بور فسفید (B12P12) خالص و جایگزین شده با تیتانیوم با نوکلئو باز آدنین: به روش نظریۀ تابعی چگالی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 565-584]

 • رضایی صامتی، مهدی بررسی برهم‌کنش داروی ضد سرطان 5- فلوئوراسیل متصل شده به نانو خوشۀ بور فسفید (B12P12) خالص و جایگزین شده با تیتانیوم با نوکلئو باز آدنین: به روش نظریۀ تابعی چگالی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 565-584]

 • رضوانی، وحید رهیافت مبتنی ‌بر روش وردشی برای کنترل کلی دینامیک‌های کوانتومی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 539-553]

 • رضوی نژاد، روح اله بررسی نقش هدایتگر S - مانند در سامانۀ هدایت نوترون با چشمه 241Am-Be [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 213-227]

 • رفیعی، مرتضی رفتار بحرانی خمش‌های ترمودینامیکی برای سیاه‌چاله‌های اینشتین گوس بونت سازگار D->4 [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 55-69]

 • رمضانلو، نوید تصحیح طیف انرژی پتانسیل نمایی با فرض کمینه‌‌طول [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 277-283]

 • رنجبر، حسن ارزیابی پرتو‌زایی و بررسی خطر سلامت آب‌های بسته‌بندی شده در ایران [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 161-166]

 • رنگانی جهرمی، حسین حسگرهایی که برای براورد کوانتومی از دور قابل استفاده هستند [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 457-469]

ز

 • زارع، بابک برهمکنش کرة مغناطیسی با کاواک موج میکرو در رژیم جفت‌شدگی قوی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 431-440]

 • زارع، بابک تأثیر پمپاژ فونون بر میرایی دینامیک پاد‌فرومغناطیس [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 621-628]

 • زارع، محمدحسین سیمای فاز مدل هایزنبرگ: روش یادگیری ماشین [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 373-385]

 • زمانی، آمنه بررسی هم‌زمانی در دو مدار الکتریکی LC غیرخطی با القای متقابل خطی و میدان خارجی با استفاده از نظریۀ آشوب [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 803-812]

 • زیتون، ولاء مشخصه‌یابی پلاسما و بررسی ریخت‌شناسی لایه‌های نازک زیرکونیوم رسوب‌شده توسط کندوپاش مگنترون DC در توان‌های مختلف [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]

 • زیرک، محمد ساخت و مشخصه یابی لایه‌های نازک متخلخل BiVO4: تأثیر نقص‌های ساختاری بر خواص فوتوالکتروشیمیایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 387-402]

س

 • ساعدپناه، امیرحسین بازبهنجارش درهم‌تنیدگی در سیستم‌های فرمیونی برهمکنشی با استفاده از تبدیلات تک‌ذرّه‌ای [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 173-181]

 • سالم السید، عصام افزایش پهنای نوار آنتن ریزنوار مثلثی استوانه‌ای با استفاده از تکنیک انباشته [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 167-173]

 • سپهری‌نیا، رضا رسانندگی هال ناهنجار ذاتی نوار دیراک در حضور میدان مغناطیسی عمود [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 291-295]

 • ستایشی، سعید مدل‌سازی مفهومی آهنربای سیکلوترون IMSIC-250 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 115-121]

 • سجادی، زهرا مطالعه پدیده‌های اسپین بالا در ایزوتوپ‌های زوج-زوج دیسپروسیوم با استفاده از مدل لایه‌ای تصویری [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 141-151]

 • سررشته داری، فرخ بررسی تأثیر دما و شدت میدان مغناطیسی بر مشخصۀ فیلتر طیف اتمی در گذارD1 سزیم [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 165-172]

 • سرگلزهی، ایمان تحول کاهش یافته کاملاً مثبت با حالت‌های اولیۀ نامارکوفی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 871-878]

 • سعاد، دیف تأثیر دمای بستر بر ویژگی‌های ساختاری، نوری، الکتریکی و ریخت‌شناسی لایه‌های نازک اکسید روی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 185-191]

 • سوبرامانیان، آلاگاپان پایداری دینامیکی نانوشاره‌های اکسید آهن – اتیلن گلیکول [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 85-88]

 • سویف، عباس عبد بررسی استشمام رادون از مصالح ساختمانی مورد استفاده در استان دیوانیه عراق [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 123-126]

 • سیادتی، سیده ندا بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی توسط پلاسمای فشار اتمسفری غیرحرارتی ‏ [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 783-794]

 • سیفی، پوریا استفاده از آرایة آنتن آبشاری برای تشخیص گلوله‌های پلاسمایی و بررسی سرعت گلوله‌ها در فوارۀ پلاسمای آرگون [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 795-801]

ش

 • شاکری‌پور، حمیده ساخت و بررسی خواص ساختاری ترکیب SmFeAsO0.7F0.3 با روش واکنش حالت جامد [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 297-303]

 • شایسته، محسن بررسی نقش هدایتگر S - مانند در سامانۀ هدایت نوترون با چشمه 241Am-Be [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 213-227]

 • شجاعی، سحر ترابرد مگنونی یک زنجیرة پادفرومغناطیسی در رهیافت ماتریس انتقال [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 753-758]

 • شریعتمدار طهرانی، فاطمه تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 711-722]

 • شریفی آبدار، سبحان اندازه‌گیری خطای شیب سطحی زیر لایة آینة خورشیدی شلجمی با روبش اپتیکی و بررسی کیفی تاثیر آن بر کیفیت تمرکز نور [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 731-741]

 • شعبانی پور، ماریا مطالعة کاربردی برای تهیة آب اُزنیده با استفاده از پخشگر و اثرات دما و زمان در تهیة آن [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 853-860]

 • شفیع، محمدمهدی شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر در انتقال غیرعادی الکترون در رانشگر اثر هال با استفاده از روش PIC [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 921-932]

 • شهرکی پور، مهدی بررسی امواج الکترومغناطیسی پلاسما در روند شکل گیری و رشد ناپایداری پلاسموئیدی در تاج خورشید در دو حالت ωce><ωpe [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 555-564]

 • شهریار بهرامی پور، سیاوش مطالعة کاربردی برای تهیة آب اُزنیده با استفاده از پخشگر و اثرات دما و زمان در تهیة آن [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 853-860]

 • شورید، انسام فدیل بررسی استشمام رادون از مصالح ساختمانی مورد استفاده در استان دیوانیه عراق [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 123-126]

 • شیردل هاور، مجید تأثیر پمپاژ فونون بر میرایی دینامیک پاد‌فرومغناطیس [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 621-628]

 • شیرشکن، مهیار طراحی و ساخت ابزار اندازه‌گیری ولتاژ (GVM) برای شتاب‌دهندۀ داینامیترون 1/5 مگاولت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 861-869]

ص

 • صابر، سینا یک نمایش ماتریس تصادفی هرمیتی برای مدل تراوش دو بعدی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 285-290]

 • صابری، عباسعلی یک نمایش ماتریس تصادفی هرمیتی برای مدل تراوش دو بعدی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 285-290]

 • صادقچه، زهرا طراحی و ساخت ابزار اندازه‌گیری ولتاژ (GVM) برای شتاب‌دهندۀ داینامیترون 1/5 مگاولت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 861-869]

 • صادقی، جعفر ریزسیاه‌چاله‌های پایدار در واکنش‌های همجوشی هسته‌ای [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 681-688]

 • صادقی، محمود شبیه‌سازی انتقال حالت از اتم به تابش کاواک در برهم‌کنش اتم-فوتون در وادنیدگی بزرگ [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 525-538]

 • صالحی، امین ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﻮﻫﺎﻱ ﺟﺮﻡ‌ﺩﺍﺭ ﺑﺮ جهت جریان توده‌ای و دیگر پارامترهای کیهانی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 813-825]

 • صالحی، محمد طراحی و ساخت ابزار اندازه‌گیری ولتاژ (GVM) برای شتاب‌دهندۀ داینامیترون 1/5 مگاولت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 861-869]

 • صبری، هادی مطالعۀ افت خیزهای آماری احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته‌های کروی با استفاده از روش تخمین چگالی کرنلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 471-480]

 • صبری، هادی بررسی همبستگی آماری ترازهای انرژی با پاریته منفی در هسته Tm با عدد جرمی 170 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 585-593]

 • صفری، حسین نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکة زلزلة پیچیده [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-105]

 • صنایعی، نوید برهمکنش کرة مغناطیسی با کاواک موج میکرو در رژیم جفت‌شدگی قوی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 431-440]

 • صیدی، مسعود مطالعۀ افت خیزهای آماری احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته‌های کروی با استفاده از روش تخمین چگالی کرنلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 471-480]

ط

 • طالبی، راضیه بررسی اثر زمان نوردهی در نگارش لیزری و حذف آن بر لایة فوتوکرومیک نقره-کلرید نقره [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 99-111]

 • طیب فرد، اسماعیل بررسی نقش هدایتگر S - مانند در سامانۀ هدایت نوترون با چشمه 241Am-Be [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 213-227]

ع

 • عباس عریبی، نبیل افزایش پهنای نوار آنتن ریزنوار مثلثی استوانه‌ای با استفاده از تکنیک انباشته [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 167-173]

 • عباسیان، احمدرضا افزایش سطح ویژة پودرهای CoFe2O4 سنتز شده به روش احتراقی محلول به کمک کلرید پتاسیم: اثر مقدار KCl و pH اولیه [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 353-371]

 • عبد الله، بسام مشخصه‌یابی پلاسما و بررسی ریخت‌شناسی لایه‌های نازک زیرکونیوم رسوب‌شده توسط کندوپاش مگنترون DC در توان‌های مختلف [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]

 • عبدی، مهدی تولید حالت‌های برهم‌نهیدۀ درشت‌مقیاس با استفاده از گذار بی‌دررو [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 949-956]

 • عشقی یار عزیز، مهدی بررسی نقش هدایتگر S - مانند در سامانۀ هدایت نوترون با چشمه 241Am-Be [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 213-227]

 • عصری، مهدی بررسی شتاب الکترون در خلأ به وسیلۀ تپ لیزری با قطبش شعاعی در حضور میدان ویگلر پیچشی و هدایت میدان مغناطیسی محوری [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 595-602]

 • علی آبادی، روح اله مطالعۀ گذارفاز حالت همسانگرد-نماتیک تک لایه‌ای محدود شده متشکل از ذرات استوانه‌ای شکل با استفاده از نظریه‌های انزاگر و پارسونز-لی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 911-920]

 • علیان نژادی، مریم تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 711-722]

 • عماد هیودی، رضا استفاده از آرایة آنتن آبشاری برای تشخیص گلوله‌های پلاسمایی و بررسی سرعت گلوله‌ها در فوارۀ پلاسمای آرگون [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 795-801]

 • عماری، عبدالفتاح تأثیر دمای بستر بر ویژگی‌های ساختاری، نوری، الکتریکی و ریخت‌شناسی لایه‌های نازک اکسید روی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 185-191]

 • عمروف، عبدالسلام وخیتوویچ وضعیت و روند فعلی پژوهش‌های حوزۀ خواص فیزیکوشیمیایی نانومواد و نانوفناوری [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 67-83]

 • عنایت، وحیدالله بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در ساختمان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 441-456]

ف

 • فتاحی زاده، اردلان تشخیص بین حالت‌های برهم‌نهیدۀ همدوس نوری با کشف ناقص [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 723-730]

 • فرساد، سیده فریماه اثر پتانسیل‌های پدیده‌شناختی Λα در هستۀ اگزوتیک هایپرونی (_ΛΛ^6)He با جدیدترین پتانسیل ΛΛ استخراج‌شده از کوانتوم کرمودینامیک شبکه‌ای [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 701-709]

 • فرهودی، کامران مدل‌سازی مفهومی آهنربای سیکلوترون IMSIC-250 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 115-121]

 • فرهید، مرتضی شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر در انتقال غیرعادی الکترون در رانشگر اثر هال با استفاده از روش PIC [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 921-932]

 • فقهی، سید امیرحسین مدل‌سازی مفهومی آهنربای سیکلوترون IMSIC-250 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 115-121]

 • فنگ، پان مطالعۀ افت خیزهای آماری احتمال گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته‌های کروی با استفاده از روش تخمین چگالی کرنلی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 471-480]

 • فولادوند، ابراهیم اندازه‌گیری خطای شیب سطحی زیر لایة آینة خورشیدی شلجمی با روبش اپتیکی و بررسی کیفی تاثیر آن بر کیفیت تمرکز نور [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 731-741]

 • فیاضی، فائزه ساخت و بررسی خواص ساختاری ترکیب SmFeAsO0.7F0.3 با روش واکنش حالت جامد [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 297-303]

ق

 • قاسم نژند، محمد امکان‌سنجی تئوری استفاده از نانوحلقۀ کربنی آرمچیر و زیگزاگ برای توالی‌یابی مولکول زیستی دی‌ان‌ای به روش نظریة تابعی چگالی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 879-897]

 • قاسمی، فرشاد طراحی و ساخت ابزار اندازه‌گیری ولتاژ (GVM) برای شتاب‌دهندۀ داینامیترون 1/5 مگاولت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 861-869]

 • قاسمی‌زاد، عباس تغییرات رشد ناپایداری رشته‌ای باریکۀ پروتونی افروزشگر سریع در سوخت پیش فشرده با ناهمسانگردی دمایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 417-430]

 • قاسمی فرد، مهدی کاهش طیف پس زمینه در طیف‌سنج CDBS: بررسی تحلیلی نمودار هذلولی طیف پوزیترونی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 689-699]

 • قربانی، روشنک الگوی توزیع دز جذبی و ارزیابی خطر مربوط به پرتوشناختی در رسوبات تالاب بین‌المللی میانکاله، شمال ایران [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 933-948]

 • قلی پور، محمود مطالعۀ ساختار نامتقارن قرص‌های پیش سیاره‌ای با استفاده از روش طیفی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 649-662]

 • قلی زاده، زهرا تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 711-722]

 • قلی زاده آرشتی، مریم لایه‌نشانی نانوذرات کادمیوم تلوراید روی زیرلایه‌های رسانای شفاف به روش تبخیر حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

 • قمی، حمیدرضا استفاده از آرایة آنتن آبشاری برای تشخیص گلوله‌های پلاسمایی و بررسی سرعت گلوله‌ها در فوارۀ پلاسمای آرگون [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 795-801]

 • قمی نژاد، مهرداد تأثیر پیش‌ماده بر نانوساختارهای آلومینای سنتز شده با روش سبز به منظور حذف یون‌های مس از پساب کارخانه [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 711-722]

 • قوامی صبوری، سعید کوک‌پذیری تکانۀ زاویه‌ای مداری در تولید هماهنگ دوم یک پرتو لیزر [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 629-638]

ک

 • کاظمی، مازیار ساخت و مشخصه یابی لایه‌های نازک متخلخل BiVO4: تأثیر نقص‌های ساختاری بر خواص فوتوالکتروشیمیایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 387-402]

 • کاظمی، مسلم شبیه‌سازی گرمایش یونسفر در مختصات جغرافیایی ایران با استفاده از مدل SAMI2 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 497-505]

 • کاکویی، امیدرضا ساخت نانو سیم‌های CoZn انباشت شده در آلومینای نانومتخلخل و مشخصه‌یابی آن با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 129-137]

 • کاکی، بردیا نقش شکل‌های سلولی در ویژگی‌های یک شبکة زلزلة پیچیده [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 95-105]

 • کرمی، محمد بررسی تأثیر دما و شدت میدان مغناطیسی بر مشخصۀ فیلتر طیف اتمی در گذارD1 سزیم [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 165-172]

 • کریمی، پروین پیش‌بینی غلظت عناصر با استفاده از تکنیک طیف‌نمایی القائیدۀ لیزری با بهره‌گیری از روش‌های آماری شبکۀ عصبی مصنوعی، میانگین متحرک خودبرگشت تجمعی و رگرسیون بردار پشتیبان و ترکیب آنها [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 183-193]

 • کریمی جعفری، امیر افزایش طول چرخۀ کاری و هموار‌سازی توزیع قدرت در راکتور کوچک ماژولار عاری از محلول اسید بوریک [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 237-254]

 • کمالیان، منیر لایه‌نشانی نانوذرات کادمیوم تلوراید روی زیرلایه‌های رسانای شفاف به روش تبخیر حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 71-78]

 • کومارا، راجاندرا سه تله گرماتابی هم‌ عمق در بلور NaCl [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 61-65]

 • کوهی، محمد حسگرهای زیستی فیبر نوری پلاسمونی با لایه‌های نازک باریوم تیتانات و دی اکسید تیتانیوم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 403-416]

 • کیانتاژ، معصومه شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر در انتقال غیرعادی الکترون در رانشگر اثر هال با استفاده از روش PIC [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 921-932]

گ

 • گاهتر، عبداللهاب تأثیر دمای بستر بر ویژگی‌های ساختاری، نوری، الکتریکی و ریخت‌شناسی لایه‌های نازک اکسید روی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 185-191]

 • گلچین، حنیف ریسمان‌های سیاه چرخان در گرانش اینشتینی مرتبۀ سه با الکترودینامیک بورن-اینفلد [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 663-670]

 • گلشن خواص، سعید بررسی تأثیر دما و شدت میدان مغناطیسی بر مشخصۀ فیلتر طیف اتمی در گذارD1 سزیم [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 165-172]

م

 • ماسالوب، کرم مشخصه‌یابی پلاسما و بررسی ریخت‌شناسی لایه‌های نازک زیرکونیوم رسوب‌شده توسط کندوپاش مگنترون DC در توان‌های مختلف [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 107-113]

 • محمدنژاد، احمد مادۀ تاریک برداری لپتوفیلیک و افزایش پس زنی الکترونی در XENON1T [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 827-835]

 • محمدنژاد، محسن مشخصات غلاف در یک پلاسمای مغناطیدۀ برخوردی مشتمل بر الکترو‌ن‌های نافزونور و یون‌های حرارتی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 255-267]

 • محمدنژاد، محسن بهبود عملکرد فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید روی توسط پلاسمای فشار اتمسفری غیرحرارتی ‏ [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 783-794]

 • محمد هادی، حیدر تنظیم خواص اپتوالکترونیکی کمپلکس کلرید هم‌پایه فلزی دی فنیل- بی‌پیریدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 127-131]

 • محمدی، سعید مطالعه پدیده‌های اسپین بالا در ایزوتوپ‌های زوج-زوج دیسپروسیوم با استفاده از مدل لایه‌ای تصویری [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 141-151]

 • محمدی، مهدیه تابع سرعت و فشار شارة نوسانی در سلول هل-شاو دایره‌ای [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 113-120]

 • محمدی آقدرق، رضا محاسبۀ حالت‌های پایه و برانگیختۀ‌ مدل آیزینگ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تقریبی کوانتومی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 121-128]

 • محمدی‌زاده، محمدرضا بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در ساختمان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 441-456]

 • محمدی مظفر، محمد رضا درهم تنیدگی خالص‌سازی در حضور میدان اکسیونی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 139-147]

 • محمدیها، امیر شبیه‌سازی گرمایش یونسفر در مختصات جغرافیایی ایران با استفاده از مدل SAMI2 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 497-505]

 • مختاری، حسین سنتز نانوذرات محلول جامد NixMg1-xO به روش سل‌ژل خود-احتراقی و سنجش ویژگی‌های ساختاری و نوری آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 15-29]

 • مراد، محمدرضا شبیه‌سازی پارامترهای مؤثر در انتقال غیرعادی الکترون در رانشگر اثر هال با استفاده از روش PIC [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 921-932]

 • مرتضوی شاهرودی، سید محسن تجزیه و تحلیل الگوی انتشار عناصر پرتوزای طبیعی و مصنوعی در حوضۀ آبریز رود قره‌سو در خلیج گرگان، شمال ایران [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 149-163]

 • مرتضوی شاهرودی، سیدمحسن الگوی توزیع دز جذبی و ارزیابی خطر مربوط به پرتوشناختی در رسوبات تالاب بین‌المللی میانکاله، شمال ایران [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 933-948]

 • مردانی، محمد ترابرد مگنونی یک زنجیرة پادفرومغناطیسی در رهیافت ماتریس انتقال [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 753-758]

 • مرصوصی، فرح امکان‌سنجی تئوری استفاده از نانوحلقۀ کربنی آرمچیر و زیگزاگ برای توالی‌یابی مولکول زیستی دی‌ان‌ای به روش نظریة تابعی چگالی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 879-897]

 • مشفق، علیرضا ساخت و مشخصه یابی لایه‌های نازک متخلخل BiVO4: تأثیر نقص‌های ساختاری بر خواص فوتوالکتروشیمیایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 387-402]

 • مصلح، معین بررسی تأثیر ادغام‌های کهکشانی در آهنگ ستاره‌زایی با استفاده از نقشه‌های جرمی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 481-489]

 • مظلوم دیزجی، بهاره طراحی و ساخت زیست حسگر فیبر نوری باریک شده برای تشخیص پروتئین استرپتاویدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 193-198]

 • معظمی قمصری، مهسا ساخت نانو سیم‌های CoZn انباشت شده در آلومینای نانومتخلخل و مشخصه‌یابی آن با استفاده از روش پس پراکندگی رادرفورد [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 129-137]

 • معین مقدس، محبوبه معادلات پایستگی تکانه-انرژی در ‌‌‌شارة نسبیتی و غیر نسبیتی دارای سه ساز و کار انتقال انرژی و تکانه [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 31-41]

 • مگتو، مکسول تأثیر غلظت آنتیموان بر خواص نوری، الکتریکی و ساختاری لایه‌های نازک سولفید مس آنتیموان رسوب‌شده با تکنیک افشانۀ پیرولیز [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 89-94]

 • ملک جانی، محمد وابستگی تنش کیهان نگاری مدل استاندارد به خطای آماری داده‌های رصدی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 507-516]

 • ملکی، علی طراحی و ساخت زیست حسگر فیبر نوری باریک شده برای تشخیص پروتئین استرپتاویدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 193-198]

 • ملکی، مانیا تابع سرعت و فشار شارة نوسانی در سلول هل-شاو دایره‌ای [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 113-120]

 • منعم زاده، مجید مطالعة تصحیحات بر سرعت صوت صفرم هولوگرافی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 773-782]

 • مهجورشفیعی، مسعود بهینه‌‌سازی مصرف انرژی در ساختمان دانشکده فیزیک دانشگاه تهران [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 441-456]

 • مهدوی، هدی شبیه‌سازی گرمایش یونسفر در مختصات جغرافیایی ایران با استفاده از مدل SAMI2 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 497-505]

 • مهدیان، محمود محاسبۀ حالت‌های پایه و برانگیختۀ‌ مدل آیزینگ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی تقریبی کوانتومی [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 121-128]

 • مهدی پور کلدیانی، پیام انرژی جنبشی کل پاره‌های شکافت در شکافت اکتنیدهای سنگین [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 837-851]

 • مویدی، سید کامران یک مدل عاری از تکینگی برای پتانسیل بار نقطه‌ای در حضور یک برش تکانه در فضای اقلیدسی D بعدی (D>=3) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 269-276]

 • میرابوطالبی، صدیقه تصحیح طیف انرژی پتانسیل نمایی با فرض کمینه‌‌طول [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 277-283]

 • میرزایی، حمیدرضا شبیه‌سازی گرمایش یونسفر در مختصات جغرافیایی ایران با استفاده از مدل SAMI2 [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 497-505]

 • میرزایی، وحید رویکرد عددی به روش شبه طیفی و برازشی برای بررسی معادلۀ شرودینگر و محاسبۀ ترازهای انرژی پتانسیل‌های تخت [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 743-752]

 • میرعباسی، سیدمحمدرضا مطالعة تصحیحات بر سرعت صوت صفرم هولوگرافی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 773-782]

 • میری، صادق محصور سازی بلورهای پروسکایت هالیدی CH3NH3PbBr3 در لایۀ نازک آلومینیوم اکسید متخلخل [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]

ن

 • ناجی، جلیل نمودار فاز دینامیکی مدل سو-شریفر-هوگر [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 517-524]

 • نایک، هالادهارا بررسی تأثیر غلظت های مختلف بور بر پروتون درمانی کبد با استفاده از ابزار مونت کارلوی GEANT4 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 153-159]

 • نبی پور، سعید یک مدل عاری از تکینگی برای پتانسیل بار نقطه‌ای در حضور یک برش تکانه در فضای اقلیدسی D بعدی (D>=3) [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 269-276]

 • نبی زاده، ریحانه تشخیص و دسته‌بندی انواع نمونه عسل با استفاده از طیف‌سنجی FTIR و تحلیل آماری چندمتغیره [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 671-679]

 • نصرتی، مریم شبیه‌سازی انتقال حالت از اتم به تابش کاواک در برهم‌کنش اتم-فوتون در وادنیدگی بزرگ [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 525-538]

 • نظیف کار، سمیرا تحول کاهش یافته کاملاً مثبت با حالت‌های اولیۀ نامارکوفی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 871-878]

 • نهال، ارشمید آشنایی با لیتوگرافی و ارائة روشی کاربردی برای بهینه‌سازی آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 1-14]

 • نهانی، علی محصور سازی بلورهای پروسکایت هالیدی CH3NH3PbBr3 در لایۀ نازک آلومینیوم اکسید متخلخل [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]

 • نوری، فهیمه خواص پلاسمونیک و ترموپلاسمونیک نانوفریم‌های شش گوشی نامتقارن [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 639-648]

 • نوری، هادی مطالعة کاربردی برای تهیة آب اُزنیده با استفاده از پخشگر و اثرات دما و زمان در تهیة آن [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 853-860]

 • نیلی احمد ابادی، محمد دینامیک کوانتومی یک نوسانگرهماهنگ اتلافی با جفت شدگی وابسته به سرعت [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 603-619]

و

 • واحدی، علی حسگرهای زیستی فیبر نوری پلاسمونی با لایه‌های نازک باریوم تیتانات و دی اکسید تیتانیوم [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 403-416]

 • واحدی، محمد برهمکنش کرة مغناطیسی با کاواک موج میکرو در رژیم جفت‌شدگی قوی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 431-440]

 • واحدی، محمد طراحی و ساخت زیست حسگر فیبر نوری باریک شده برای تشخیص پروتئین استرپتاویدین [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 193-198]

 • واحدی فخرآباد، داود بررسی ابتدا به ساکن خواص الکترونی و ترموالکتریکی تک لایه جدید B2CO [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 305-313]

 • واعظی، سید میر ابوالحسن بازبهنجارش درهم‌تنیدگی در سیستم‌های فرمیونی برهمکنشی با استفاده از تبدیلات تک‌ذرّه‌ای [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 173-181]

ه

 • هاشمی، زهرا بررسی تأثیر غلظت های مختلف بور بر پروتون درمانی کبد با استفاده از ابزار مونت کارلوی GEANT4 [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 153-159]

 • هاشمی، مجید مشاهدة همزمان ذرات هیگز خنثی با جرم‌های متفاوت در مدل HDM2 در برخورد دهنده‌های آتی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 759-771]

 • هاشمی فر، سید جواد سنتز نانوذرات محلول جامد NixMg1-xO به روش سل‌ژل خود-احتراقی و سنجش ویژگی‌های ساختاری و نوری آن [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 15-29]

ی

 • یاراحمدی، محمد ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﻮﻫﺎﻱ ﺟﺮﻡ‌ﺩﺍﺭ ﺑﺮ جهت جریان توده‌ای و دیگر پارامترهای کیهانی [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 813-825]

 • یاراحمدی، هدیه رسانندگی هال ناهنجار ذاتی نوار دیراک در حضور میدان مغناطیسی عمود [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 291-295]

 • یزدانی، الناز محصور سازی بلورهای پروسکایت هالیدی CH3NH3PbBr3 در لایۀ نازک آلومینیوم اکسید متخلخل [دوره 22، شماره 1، 1401، صفحه 43-54]

 • یزدانی، عارف ریزسیاه‌چاله‌های پایدار در واکنش‌های همجوشی هسته‌ای [دوره 22، شماره 4، 1401، صفحه 681-688]

 • یعقوبی، سام تغییرات رشد ناپایداری رشته‌ای باریکۀ پروتونی افروزشگر سریع در سوخت پیش فشرده با ناهمسانگردی دمایی [دوره 22، شماره 2، 1401، صفحه 417-430]

 • یوسفی، أحمد تأثیر چرخۀ بسته گردش جریان هوا بر عملکرد حرارتی کلکتور هوای خورشیدی [دوره 22، شماره 3، 1401، صفحه 51-59]

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی