سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای هر گونه سوال در مورد نحوه خرید و اشتراک مجله با دفتر انجمن فیزیک ایران تماس گرفته شود.

 

بهای اشتراک سالانه:

اعضای انجمن فیزیک  500000ریال

غیر اعضا               1000000ریال

 

تلفن: 66425872 (021)

تلفکس: 66905247 (021) 

آدرس: تهران، صندوق پستی 1311-15875

تحت نظارت وف ایرانی