مقالات پذیرفته شده قطعی

بهار 97

تبدیلات دوگانگی آبلی استاندارد در گرانش f(T)

محاسبه هولوگرافیک توابع دو-نقطه‌ای تانسور تنش در نظریه میدان همدیس دو بعدی با استفاده از پیمانه BMS و هولوگرافی فضا-زمانهای به طور مجانبی تخت

تورم کیهانی در مدلهای تورمی ناهمسانگرد

پارامترهای میدان بلوری و ترازهای انرژی یون‌ Ce3+ ترکیب CeCl3

مطالعه سنتز برخی از ایزوتوپهای هسته فلروویوم، Fl، واقع در جزیره پایداری و مقایسه پارامترهای سد همجوشی آنها 

اندازه گیری نمایه عمق نوری خوشه های کهکشانی با استفاده از اثر سونیائف زلدوویچ جنبشی 

تریس تانسور انرژی-تکانه و پسزنی گرانشی اسکالرهای شوینگر در فضازمان دوسیته 3 بُعدی

تعیین فاصله بهینه‌ در آرایه البرز-1

چرخش لایه آزاد نانو سیال دی اکسید تیتانیوم در میدان الکتریکی خارجی

تصحیح پارامترهای مدل پوسته ای در هستۀ Pb208 با درنظرگرفتن اثر جفت شدگی ذره-ارتعاش

تشکیل اتم پوزیترونیوم در تقریب آیکونال مستقیم

تعمیم روش نگاشت دیریکله-نویمن برای بررسی ساختار نوار بلورهای فوتونی فلزی حلقوی 

بررسی اثر محلول بر طیف EPR ناشی از رادیکال‌های آلانین بر پایه نظریه تابع چگالی

امکان سنجی استفاده از ترکیب سه تایی(ZHT) ZnxHg(1-x)Te به عنوان طیف نمای تابش های هسته ای

ندازه گیری همزمان ضریب شکست و ضخامت فیزیکی سیستم های چند لایه ای با استفاده از نتایج مقطع نگاری همدوسی اپتیکی در فضای فوریه

طراحی یک فرامواد تخت برای ایحاد شفافیت القای الکترومغناطیسی با ضریب کیفیت بالا

شبیه سازی خواص فیزیکی ترکیب پروسکایت (1و 0.5 و 0) BaMnxMo1-xO3 با استفاده از مدل هابارد ونظریه تابعی چگالی

تحلیل عددی انشعاب فولد-چنگال با تقارن Z_2 و کاربرد آن در جریان سیال در لوله

گذار از مرز فانتوم با جفتیدگی ناکمینه جنبشی و گاس-بانه

ابهام در تابع ساختار سیستم های چندفرمیونی در تکانه های انتقالی خیلی کوچک

روش نگاشت دیریکله-نویمن برای بررسی ساختار نوار بلورهای فوتونی فلزی حلقویتابستان 97


بررسی خواص فیزیکی نانوذرات فریتNi-Cu-Znبه‌روش احتراق

بررسی سیستم جفت شده  با استفاده از روش فدیف

تعیین عمق اشباع در پراکندگی کامپتون با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی

بررسی حرکت براونی یک ذره‌ی سنگین با استفاده از تناظر AdS/CFT

ساخت لایه های نازک نانو ساختار 2-SnO2TiO تهیه شده به روش های باریکه الکترونی و سل ژل به عنوان حسگر اتانول

اثر ثابت های جفت شدگی بین نزدیکترین همسایه ها درسیم وحلقه کوانتومی جفت شده

ماده تاریک آناپولی در مدل استاندارد تعمیم یافته و مدل استاندارد ناجابجایی

بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای هرمی شکل نقره به کمک تقریب دوقطبی مجزّا

طراحی و بهینه ­سازی سلول حلقوی بیضوی برای بیناب ­نمایی جذبی لیزری

بررسی تاثیر زاویه تزریق بر شتاب الکترون در شتابدهنده میدان عقبه لیزری با حضور میدان مغناطیسی خارجی

تبادل تابش گرمایی بین دو تیغه‌ی مغناطو‌دی‌الکتریک متاماده با ضخامت متناهی در شرایط غیرتعادلی

اثر تهی‌جای‌های گسترده بر خواص گرمایی نانونوارهای آرمچیری گرافن

بررسی اثرات شعاع داخلی و پهنا روی طیف انرژی و جریان پایا در حلقه های کوانتومی گرافینی هگزاگونال با لبه های زیگزاگ

اثر تغییر تابع توزیع انرژی فوتونها بر شرایط احتراق سوخت هم مولار دوتریوم-تریتیوم

بلورهای مایع در بر دارنده ی نانو ذرات و نیرو های القایی

تاثیر جنس و فاصله زیرلایه روی ویژگیهای لایه نشانی نانو پودر آلومینا به روش پاشش پلاسمایی

اثرات خود-میدانهای الکتریکی و مغناطیسی روی جفت شدگی امواج در لیزر الکترون آزاد با پلاسمای زمینه

محاسبات آسیب تابش به منظور شبیه سازی تابش نوترون با تابش یون و توسعه برنامه محاسباتی
AMTRACK

مهندسی گاف انرژی نانوسیم کربنی اشباع شده و مطالعه تاثیرات آلائیدگی با مولکول آمونیاک به کمک محاسبات آغازین Ab initio))

پاشندگی امواج مغناطوآکوستیکی در یک پلاسمای کوانتومی

 


دفعات مشاهده: 32806 بار   |   دفعات چاپ: 1353 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 126 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش فیزیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Iranian Journal of Physics Research

Designed & Developed by : Yektaweb

تحت نظارت وف بومی