مجله پژوهش فیزیک ایران- راهنمای ویرایش مقالات
ویرایش مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  راهنمای ویرایش مقالات

  برای ویرایش مقالات پس از ورود به سایت و وارد شدن با نام کاربری و رمز عبور، به قسمت صفحه شخصی خود وارد شوید.

  در این صفحه فهرست مقالات ارسالی توسط شما و همچنین وضعیت هر مقاله مشاهده می‌شود.

  شما از این طریق می‌توانید به لیست مقالات قابل ویرایش خود دسترسی پیدا کنید.

    

 

برای مشاهده نظرات داوران بر روی پرونده مقاله کلیک و از قسمت وضعیت داوری، پاسخ داوری‌ها را مشاهده نمایید.

خواهشمند است در نامه جداگانه‌ای به تک تک نظرات داوران پاسخ داده و نحوه اعمال آنها را در مقاله (با ذکر شماره صفحه و سطر و ...) مشخص نمایید. در صورتی که با اعمال نکته‌ای موافق نیستید دلایل خود را توضیح دهید. جوابیه داوران را از قسمت فایل‌های ضمیمه ارسال کنید.

 

 

 

 برای ارسال فایل مقاله ویرایش شده، بر روی آیکون ویرایش کلیک و فایل‌های جدید مقاله را بارگذاری نمایید.

 در صورتی که مقاله اصلاح شده بیش از سه هفته به طول انجامد به صورت مقاله جدید تلقی شده و احتمالا توسط داوران دیگری ارزیابی خواهد شد.

لازم به ذکر است مقاله‌هایی که به عنوان یادداشت پژوهشی چاپ می‌شوند بایستی کمتر از 6 صفحه در فرمت مجله را اشغال کنند.

با توجه به این‌که این مجله نزدیک به 20 سال سابقه انتشار دارد، انتظار می‌رود در مراجع مقاله شما مقاله‌هایی از مجله پژوهش فیزیک ایران نیز دیده شود. لطفا با جستجو در وب‌گاه مجله برای پشتیبانی از مجله خود به تعدادی مقاله مرتبط ارجاع دهید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.68.22.fa
برگشت به اصل مطلب