مجله پژوهش فیزیک ایران- آمارکلی مقالات مجله
آمار کلی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.75.30.fa
برگشت به اصل مطلب