مجله پژوهش فیزیک ایران- فرآیند داوری ها و هزینه ها
نحوه داوری و ارائه مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۳ | 

همه مقاله های ارائه شده پس از بررسی اولیه سردبیر توسط حداقل دو فرد متخصص در موضوع داوری می شوند.تمامی مقالات بدون استثناء داوری خواهند شد. ویراستاران این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت لزوم مقاله‌ای را نپذیرند یا ویرایش کنند.

بررسی  و داوری مقاله ها و همچنین انتشار آنها در مجله پژوهش فیزیک ایران رایگان است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش فیزیک ایران:
http://ijpr.iut.ac.ir/find.php?item=1.78.28.fa
برگشت به اصل مطلب