برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خواص مغناطیسی و ساختار ابررسانای (BI2223) آلاییده به سرب آنتیموان (52240 مشاهده)
ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای (48813 مشاهده)
مطالعه پایداری ساختاری فازهای fcc-CHX در چارچوب نظریه تابعی چگالی (45364 مشاهده)
خواص ساختاری، الکترونی و دینامیک شار ابررسانای Gd (Ba2-x) Cu3O7+δ (36007 مشاهده)
میزان همبستگی سیستم ابررسانای Sr2RuO4 تحت محاسبات اصول اولیه LSDA و LSDA+U (32715 مشاهده)
بررسی‌ مسیر‌های الکترون در لیزر الکترون آزاد با میدان ویگلر مارپیچی واقعی و کانال یونی راهنما (32379 مشاهده)
نوسانات آزاد زمین (31155 مشاهده)
ارزیابی روند احتمالی تغییرات اختلاف دمای شبانه‌روزی در برخی اقلیم‌های خشک کشور طی پنج دهه گذشته (30304 مشاهده)
رسانش وابسته به اسپین یک نانو ساختار استخوان ماهی نوعی (30281 مشاهده)
خواص نوری- مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه‌های نازک منگنز-کبالت (29899 مشاهده)
بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C (29317 مشاهده)
محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی (27220 مشاهده)
برهمکنش الکترون - فونون در ابررساناهای دمای بالا (27156 مشاهده)
تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA (27084 مشاهده)
مطالعه تاثیر آلایش و اثر اندازه دانه‌ها بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطومقاومت منگنایتها (26495 مشاهده)
ابررسانایی در کوپراتهای بهینه آلاییده: برنامه BZA به خوبی کار می‌کند و ابر تعادل چسب است (26155 مشاهده)
نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) (25272 مشاهده)
بررسی پذیرفتاری مغناطیسی AC در ابررساناهای حجمی (Bi-Pb)2223 (25222 مشاهده)
تأثیر ساختار بس لایه بر ساختار و فوتولومینسانس لایه‌های نازک اکسید ژرمانیوم (24821 مشاهده)
امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی (24717 مشاهده)
تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو (24419 مشاهده)
خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیب فرومغناطیس- ابررسانای Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ (24143 مشاهده)
شبیه‌سازی ذره‌ای شتاب دادن الکترون‌ها در پلاسمای کم چگال (24106 مشاهده)
بررسی تغییرات گاف انرژی و تعیین اندازه نقطه‌های کوانتومی PbS تهیه شده در محلول کلوییدی (24066 مشاهده)
ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع (24049 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ساخت نانوذرات نقره و کنترل اندازه آنها (17653 دریافت)
مقدمه‌ای بر مدل هابارد و قطری‌سازی دقیق (16898 دریافت)
ارزیابی دقت روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‌سازی تابش کل خورشیدی (12800 دریافت)
مقایسه روش‌های فیزیکی لایه نشانی کندوپاش و لایه نشانی یونی برای بررسی توزیع هیدروژن در هدف‌های هیدروژنی (10757 دریافت)
بررسی مواد رادیواکتیو سنگین رادون و رادیوم در رودها و آب شرب منطقه رامسر به وسیله دستگاه PRASSI (10312 دریافت)
بررسی وضعیت شتاب‌دهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران (8504 دریافت)
تحلیل مدهای TE و TM در فیبربراگ بلورفوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال (8280 دریافت)
اندازه‌گیری ضخامت و زبری لایه‌های نانومتری با استفاده از نمودار شدت فریزهای تداخلی (8075 دریافت)
شبیه‌سازی ذره‌ای شتاب دادن الکترون‌ها در پلاسمای کم چگال (7947 دریافت)
بررسی اهمیت و کاربرد شتاب‌دهنده‌ها در دنیای امروز (7690 دریافت)
ساخت نانو ذرات ابررسانای YBCO به روش ترکیبی سل- ژل، خود احتراقی (7360 دریافت)
محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب (7209 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی فیلم نازک ZnS به روش تبخیر در خلاء (PVD) (6922 دریافت)
بررسی تغییر رفتار گاف انرژی اپتیکی نانوذرات تیتانیا با افزودن زمینه سیلیکا (6739 دریافت)
طراحی و ساخت جت پلاسمای سه‌گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون (6686 دریافت)
ارزیابی روند احتمالی تغییرات اختلاف دمای شبانه‌روزی در برخی اقلیم‌های خشک کشور طی پنج دهه گذشته (6682 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی لایه‌های نازک مس بر زیرلایه شیشه با روش کرایمرز کرونیگ (5737 دریافت)
بررسی اثر بی نظمی روی چگالی حالات نانو روبان‌های گرافینی (5688 دریافت)
بررسی خواص مغناطیسی ریزساختارهای نانومتری گرافینی و نانوروبان‌های گرافینی زیگزاگ‎ (5571 دریافت)
کاهش انرژی استحاله نانوذرات TiO2 با استفاده از امواج ماورای صوت در روش سل-ژل (5445 دریافت)
محاسبه ضرایب انباشت پرتودهی تابش‌های گاما برای چشمه‌های صفحه‌ای و تیغه‌های دولایه آب و سرب و بررسی تاثیرات پراکندگی همدوس بر این ضرایب (5301 دریافت)
موازی سازی شبیه سازی پدیده ناپایداری دوجریانی به روش PIC (5105 دریافت)
بررسی کوانتمی و توصیف توپولوژی رفتار مکانیکی فلزات مس، نقره و طلا (5046 دریافت)
تاثیر آهنگ سرد کردن بر انجماد آلیاژ Ag-X%Au با روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (5015 دریافت)
تولید دزیمتر LiF: Mg, Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg, Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما (4903 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 39663 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 39511 بازدید)
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 31261 بازدید)
معرفی مجله ( 30673 بازدید)
هیئت دبیران ( 22449 بازدید)
ویرایش مقالات ( 21642 بازدید)
اطلاعات تماس ( 21444 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 20221 بازدید)
اسامی داوران ( 19547 بازدید)
اطلاعات اشتراک ( 16300 بازدید)
نحوه داوری و ارائه مقاله ( 6139 بازدید)
خوش آمدید ( 4090 بازدید)
آمار کلی مقالات ( 259 بازدید)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 73 بازدید)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 73 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 514 ارسال)
اطلاعات اشتراک ( 341 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 290 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 288 ارسال)
اطلاعات تماس ( 270 ارسال)
معرفی مجله ( 268 ارسال)
هیئت دبیران ( 253 ارسال)
خوش آمدید ( 217 ارسال)
ویرایش مقالات ( 196 ارسال)
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 126 ارسال)
اسامی داوران ( 111 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 2276 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1950 چاپ)
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 1567 چاپ)
معرفی مجله ( 1448 چاپ)
اطلاعات اشتراک ( 1440 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 1438 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 1422 چاپ)
هیئت دبیران ( 1338 چاپ)
ویرایش مقالات ( 1338 چاپ)
اسامی داوران ( 1272 چاپ)
خوش آمدید ( 1126 چاپ)
نحوه داوری و ارائه مقاله ( 212 چاپ)
آمار کلی مقالات ( 37 چاپ)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 9 چاپ)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 8 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش فیزیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Physics Research

Designed & Developed by : Yektaweb