برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
خواص مغناطیسی و ساختار ابررسانای (BI2223) آلاییده به سرب آنتیموان (51833 مشاهده)
ساختار و خواص فیزیکی فروفلوئیدهای لایه‌ای (48254 مشاهده)
مطالعه پایداری ساختاری فازهای fcc-CHX در چارچوب نظریه تابعی چگالی (44991 مشاهده)
خواص ساختاری، الکترونی و دینامیک شار ابررسانای Gd (Ba2-x) Cu3O7+δ (35252 مشاهده)
میزان همبستگی سیستم ابررسانای Sr2RuO4 تحت محاسبات اصول اولیه LSDA و LSDA+U (32457 مشاهده)
بررسی‌ مسیر‌های الکترون در لیزر الکترون آزاد با میدان ویگلر مارپیچی واقعی و کانال یونی راهنما (31886 مشاهده)
نوسانات آزاد زمین (30907 مشاهده)
ارزیابی روند احتمالی تغییرات اختلاف دمای شبانه‌روزی در برخی اقلیم‌های خشک کشور طی پنج دهه گذشته (30119 مشاهده)
رسانش وابسته به اسپین یک نانو ساختار استخوان ماهی نوعی (30082 مشاهده)
خواص نوری- مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه‌های نازک منگنز-کبالت (29651 مشاهده)
بررسی ساختار نواری بلور حالت جامد 60 fcc-C (28874 مشاهده)
محاسبه ثابت کالیبراسیون شمارنده فعال‌سازی با پوشش نقره‌ای و مقایسه آن با نتایج تجربی به‌منظور اندازه‌گیری بهره نوترونی در دستگاه پلاسمای کانونی (27005 مشاهده)
تولید هماهنگ دوم در فیلمهای پلیمری D‏SR1-PMMA (26834 مشاهده)
برهمکنش الکترون - فونون در ابررساناهای دمای بالا (26817 مشاهده)
مطالعه تاثیر آلایش و اثر اندازه دانه‌ها بر خواص ساختاری، الکتریکی و مغناطومقاومت منگنایتها (26110 مشاهده)
ابررسانایی در کوپراتهای بهینه آلاییده: برنامه BZA به خوبی کار می‌کند و ابر تعادل چسب است (25898 مشاهده)
نقش امواج درونی در ایجاد ساختار لایه‌ای در جریانهای تبادلی شناوری بین دو حوضه دریایی بسته (حوضه‌های جنوبی و میانی خزر) (25117 مشاهده)
بررسی پذیرفتاری مغناطیسی AC در ابررساناهای حجمی (Bi-Pb)2223 (24888 مشاهده)
تأثیر ساختار بس لایه بر ساختار و فوتولومینسانس لایه‌های نازک اکسید ژرمانیوم (24635 مشاهده)
امواج اسپین و ناهمسانگردی تک جهتی در دولایه‌ایهای نازک فرومغناطیسپادفرومغناطیسی (24428 مشاهده)
خواص الکتریکی و مغناطیسی ترکیب فرومغناطیس- ابررسانای Ru(Gd1.5-xPrx)Ce0.5Sr2Cu2O10-δ (23925 مشاهده)
تعیین طیف زمانی نوترونها و طیف انرژی اتمهای میوندار در همجوشی کاتالیزور میونی با استفاده از روش مونت کارلو (23775 مشاهده)
شبیه‌سازی ذره‌ای شتاب دادن الکترون‌ها در پلاسمای کم چگال (23735 مشاهده)
بررسی تغییرات گاف انرژی و تعیین اندازه نقطه‌های کوانتومی PbS تهیه شده در محلول کلوییدی (23659 مشاهده)
ترابرد نوترون، الکترون و فوتون در ساچمه‌های ICF در حالت اشتعال جرقه‌ای و اشتعال سریع (23645 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
ساخت نانوذرات نقره و کنترل اندازه آنها (17105 دریافت)
مقدمه‌ای بر مدل هابارد و قطری‌سازی دقیق (16672 دریافت)
ارزیابی دقت روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و عصبی- فازی در شبیه‌سازی تابش کل خورشیدی (12535 دریافت)
مقایسه روش‌های فیزیکی لایه نشانی کندوپاش و لایه نشانی یونی برای بررسی توزیع هیدروژن در هدف‌های هیدروژنی (10493 دریافت)
بررسی مواد رادیواکتیو سنگین رادون و رادیوم در رودها و آب شرب منطقه رامسر به وسیله دستگاه PRASSI (9947 دریافت)
تحلیل مدهای TE و TM در فیبربراگ بلورفوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال (8087 دریافت)
بررسی وضعیت شتاب‌دهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران (7936 دریافت)
اندازه‌گیری ضخامت و زبری لایه‌های نانومتری با استفاده از نمودار شدت فریزهای تداخلی (7893 دریافت)
شبیه‌سازی ذره‌ای شتاب دادن الکترون‌ها در پلاسمای کم چگال (7824 دریافت)
ساخت نانو ذرات ابررسانای YBCO به روش ترکیبی سل- ژل، خود احتراقی (7278 دریافت)
بررسی اهمیت و کاربرد شتاب‌دهنده‌ها در دنیای امروز (7176 دریافت)
محاسبهْ ضرایب انباشت پرتوگیری تابشهای گاما برای چشمه ‌های نقطه ‌ای در آب و سرب (6986 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی فیلم نازک ZnS به روش تبخیر در خلاء (PVD) (6808 دریافت)
ارزیابی روند احتمالی تغییرات اختلاف دمای شبانه‌روزی در برخی اقلیم‌های خشک کشور طی پنج دهه گذشته (6576 دریافت)
بررسی تغییر رفتار گاف انرژی اپتیکی نانوذرات تیتانیا با افزودن زمینه سیلیکا (6423 دریافت)
طراحی و ساخت جت پلاسمای سه‌گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون (6345 دریافت)
بررسی اثر بی نظمی روی چگالی حالات نانو روبان‌های گرافینی (5612 دریافت)
بررسی خواص اپتیکی لایه‌های نازک مس بر زیرلایه شیشه با روش کرایمرز کرونیگ (5597 دریافت)
بررسی خواص مغناطیسی ریزساختارهای نانومتری گرافینی و نانوروبان‌های گرافینی زیگزاگ‎ (5493 دریافت)
کاهش انرژی استحاله نانوذرات TiO2 با استفاده از امواج ماورای صوت در روش سل-ژل (5340 دریافت)
محاسبه ضرایب انباشت پرتودهی تابش‌های گاما برای چشمه‌های صفحه‌ای و تیغه‌های دولایه آب و سرب و بررسی تاثیرات پراکندگی همدوس بر این ضرایب (5238 دریافت)
موازی سازی شبیه سازی پدیده ناپایداری دوجریانی به روش PIC (5015 دریافت)
تاثیر آهنگ سرد کردن بر انجماد آلیاژ Ag-X%Au با روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی (4963 دریافت)
بررسی کوانتمی و توصیف توپولوژی رفتار مکانیکی فلزات مس، نقره و طلا (4875 دریافت)
رهیافت معادلات جریان در مدل آیزینگ کوانتمی یک بعدی (4788 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 38902 بازدید)
راهنمای نویسندگان ( 38768 بازدید)
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 30853 بازدید)
معرفی مجله ( 30311 بازدید)
هیئت ویراستاران ( 22094 بازدید)
ویرایش مقالات ( 21298 بازدید)
اطلاعات تماس ( 21007 بازدید)
اهداف و زمینه ها ( 19935 بازدید)
اسامی داوران ( 19158 بازدید)
اطلاعات اشتراک ( 16046 بازدید)
نحوه داوری و ارائه مقاله ( 5819 بازدید)
خوش آمدید ( 4086 بازدید)
آمار کلی مقالات ( 226 بازدید)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 49 بازدید)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 49 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 514 ارسال)
اطلاعات اشتراک ( 341 ارسال)
راهنمای نویسندگان ( 290 ارسال)
اهداف و زمینه ها ( 288 ارسال)
اطلاعات تماس ( 270 ارسال)
معرفی مجله ( 268 ارسال)
هیئت ویراستاران ( 253 ارسال)
خوش آمدید ( 217 ارسال)
ویرایش مقالات ( 196 ارسال)
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 126 ارسال)
اسامی داوران ( 111 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
اخبار و اطلاعیه ها به ترتیب تاریخ ( 2236 چاپ)
اطلاعات تماس ( 1924 چاپ)
مقالات پذیرفته شده قطعی ( 1523 چاپ)
معرفی مجله ( 1425 چاپ)
اهداف و زمینه ها ( 1423 چاپ)
اطلاعات اشتراک ( 1413 چاپ)
راهنمای نویسندگان ( 1401 چاپ)
هیئت ویراستاران ( 1319 چاپ)
ویرایش مقالات ( 1311 چاپ)
اسامی داوران ( 1246 چاپ)
خوش آمدید ( 1122 چاپ)
نحوه داوری و ارائه مقاله ( 196 چاپ)
آمار کلی مقالات ( 32 چاپ)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 5 چاپ)
نمودار زمان بررسی مقالات ( 4 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله پژوهش فیزیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Iranian Journal of Physics Research

Designed & Developed by : Yektaweb