نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه

چکیده

در این مقاله برای طراحی درگاه‌های تک-کیوتریت، از روش گذار بی‌درروی تحریکی رامان در دستگاه‌های سه پایه استفاده میٰ‌کنیم، برای مطالعه روش گذار بی‌درروی تحریکی رامان، یک دستگاه شش ترازی، با پنج میدان تپی لیزری در نظر می‌گیریم. در این دستگاه با استفاده از تبدیل موریس- شور، سه تپ همسان غیر مرتبط با حالت اولیه به کار می‌بریم. ابعاد دستگاه با معرفی دو زاویه مستقل از زمان، کاهش می‌یابند و دستگاه پنج پایه به دستگاه سه پایه تبدیل می شود. با حذف فاز های دینامیکی و حفظ تأثیر فازهای هندسی، درگاه های ساده تک- کیوتریت را ایجاد می‌کنیم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing single-qutrit quantum gates via tripod adiabatic passage

نویسندگان [English]

  • M. Amniat-Talab
  • S. Golkar
  • S. Nasser

چکیده [English]

In this paper, we use stimulated Raman adiabatic passage technique to implement single-qutrit quantum gates in tripod systems. It is shown by using the Morris-Shore (MS) transformation, the six-state problem with 5 pulsed fields can be reduced to a basis that decouples two states from the others. This imposes three pulses not connected to the initial condition with have the same shape. Using this method, the six-state penta-pod system is reduced to a tripod system. We can design single-qutrit quantum gates by ignoring the fragile dynamical phase, and by suitable design of Rabi frequencies of the effective Hamiltonian

کلیدواژه‌ها [English]

  • qutrit
  • Morris-Shore transformation
  • stimulated Raman adiabatic passage
  • dynamical phase
  • geometric phase

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی