نویسندگان

پژوهشگاه پلاسما، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این مقاله شتاب الکترون در یک کانال یونی با استفاده از یک موج پلاسمای مغناطیده مطالعه شده است. با استفاده از معادلات لورنتس سه بعدی، دینامیک الکترون مورد بررسی قرار گرفته و برای به دست آوردن مسیر الکترون از یک کد تک ذره سه بعدی نسبیتی استفاده شده است. نتایج محاسبات عددی نشان می‌دهد الکترون در یک کانال یونی تحت اثر میدان خارجی شتاب می‌گیرد. همچنین میزان انرژی که الکترون در حضور میدان مغناطیسی خارجی کسب کرده است، با انرژی آن در غیاب میدان مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electron acceleration in an ion channel by a magnetized plasma wave

نویسندگان [English]

  • A. Kargarian
  • H. Mehdian
  • A. Hasanbeigi

چکیده [English]

In this paper, the acceleration of an electron in the interaction with a plasma wave and a magnetized ion-channel is analyzed. The electron dynamics is studied treated employing complete three-dimensional Lorentz force equations. A relativistic three dimensional single particle code is used to obtain the electron-trajectories. The results of numerical calculation show that the electrons can be accelerated in the magnetized channel. Furthermore, the electron energy gain with axial magnetic field is compared to that without axial magnetic field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • laser- plasma interaction
  • ion-channel
  • plasma wave

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی