نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

در این مقاله نماهای بحرانی پارامتر نظم و پذیرفتاری مغناطیسی فاز فرومغناطیس در مرز این فاز برای مدل یک بعدی آیزینگ کوانتومی با برهم‌کنش‌های ناکام همسایه دوم در میدان عرضی بررسی می‌شوند. با استفاده از روش بسط سری‌های اختلالی مرتبه بالا و آنالیز سری‌ها، نتیجه گرفته می‌شودکه نماهای بحرانی این مدل برای مقادیر کوچک پارامتر ناکامی همان نماهای بحرانی مدل آیزینگ کلاسیک دوبعدی ( β="1" /"8" و γ="7" /"8" ) می‌باشند ولی برای مقادیر بزرگ‌تر پارامتر ناکامی یک انحراف از کلاس جهان‌شمولی مدل آیزینگ دو بعدی مشاهده می‌شود. دلیل این انحراف خط بی‌نظمی است که در 5/0=k به مرز ناحیه فرومغناطیس مماس می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

High order perturbation study of the frustrated quantum Ising chain

نویسندگان [English]

  • A Hajibabaei
  • F Shahbazi

چکیده [English]

In this paper, using high order perturbative series expansion method, the critical exponents of the order parameter and susceptibility in transition from ferromagnetic to disordered phases for 1D quantum Ising model in transverse field, with ferromagnetic nearest neighbor and anti-ferromagnetic next to nearest neighbor interactions, are calculated. It is found that for small value of the frustrating second neighbor coupling ( k

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum phase transition
  • quantum Ising model
  • cluster expansion
  • series expansion
  • frustrated systems
  • ANNNI model
References

1. M E Fisher and W Selke, Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 1502.
2. W Selke, Phys. Rep. 170 (1988) 213.
3. W Selke, “Phase Transitions and Critical Phenomena”, Academic, New York (1992).
4. S Suzuki, J Inoue, and B K Chakrabarti, “Quantum phases and transitions in transverse Ising models”, Springer (2013).
5. I Peschel and V J Emery, Z. Phys. B 43 (1981) 241.
6. M Beccaria, M Campostrini, and A Feo, Phys. Rev. B 73 (2006) 052402.
7. A Dutta, U Divakaran, D Sen, B K. Chakrabarti, T F Rosenbaum, and G Aeppli, arXiv: 1012.0653
8. K Chandra and S Dasgupta, Phys. Rev. E 75 (2007) 021105.
9. R R P Singh, M P Gelfand, and D A Huse, Physical Review Letters 61, 21 (1988) 2484.
10. M Gelfand, and R R P Singh, Advances in Physics 49, 1 (2000) 93.
11. J Oitmaa, C J Hamer, and W H Zheng, “Series expansion methods for strongly interacting lattice models”, School of Physics, The University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia (2006).
12. G A Baker, “Quantitative theory of critical phenomena”. Academic Press (1990).
13. C Domb, “Phase transitions and critical phenomena”, Academic Press (1974).

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی