نویسندگان

بخش فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار

چکیده

ابتدا نابودی ماده تاریک تک‌تایه را به زوج فرمیون‌های باردار و زوج ، تا مرتبه اول پارامتر ناجابه‌جایی در مدل اختلالی مورد بررسی قرار می‌دهیم. نتایج ما با نتایجی که قبلاً گزارش شده‌اند، تفاوت دارد. سپس مسئله را به صورت دقیق  در فضا- زمان ناجابه‌جایی و در مدل غیر اختلالی فرمول بندی نموده، محاسبات مربوطه را به طور دقیق انجام می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Singlet particles as cold dark matter in θ-exact non-commutative space-time

نویسندگان [English]

  • S A A Alavi
  • T Salehi

چکیده [English]

First, singlet dark matter annihilation into pair charged fermions and pair  bosons was studied to the first order of non-commutativity parameter in perturbative model. Our results are different from the results reported in some previous studies. Then the problem is formulated in -exact non-commutative space-time and non-perturbative model, then the exact results are presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dark matter
  • singlet fermion
  • singlet scalar
  • non-commutative space-time
1. J Beringer et al., (Particle Data Group), Phys. Rev. D 86 (2012) 010001
2. G Bertone, D Hooper and J Silk, Phys. Rept. 405 (2005) 279.
3. P Gondolo and G Gelmini, Nucl. Phys. B 360 (1991) 145.
4. M M Ettefaghi, phys. Rev. D 79, (2009) 065022.
5. P Schupp, J Trampetic, J Wess and G Raffelt, Eur. Phys. J. C 36 (2004) 405.
6. R Horvat, D Kekez, P Schupp, J Trampetic and J You, Phys. Rev. D 84 (2011) 045004.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی