نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش میدان موثر NRQED تصحیح انرژی و تصحیح فوق ریز اتم هیدروژن از مرتبه چهارم آلفا محاسبه گردیده است. اثر ساختار پروتون در تصحیح انرژی اتم هیدروژن با این روش بسادگی محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Excited states energy corrections of hydrogen atom at the order of & alpha4 using NRQED as an effective field theory

نویسندگان [English]

  • S. M. Zebarjad
  • M. Bigdeli

چکیده [English]

  In this paper, we calculate Hydrogen hyperfine splitting (HFS) at the order a4 by using NRQED as an effective field theory. We also show the leading-order contribution of nuclear size to the energy correction of Hydrogen atom . 

کلیدواژه‌ها [English]

  • NRQED
  • hyperfine splitting
  • matching procedure

تحت نظارت وف ایرانی