نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه قم، قم ‏

چکیده

اخیراً تولید یون‌های پرسرعت بدلیل کاربردهای مهم در زمینه گداخت و پزشکی مورد توجه محققان قرار گرفته است. در دهه‌های اخیر تولید یون‌های با انرژی مگا‌الکترون‌-ولت میسّر شده است. در این تحقیق تولید یون‌های پرانرژی از مرتبه ده‌ها گیگا‌الکترون‌-ولت در برهمکنش لیزر فمتوثانیه با لایه نازک پلاسمایی، توسط شبیه‌سازی ذره در جعبه LPIC++ مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. دسترسی به چنین یون‌هایی توسط استفاده از پرتوی لیزری دورنگ شامل هارمونیک اوّل و سوّم و انتخاب مناسب بسیاری از عوامل تأثیرگذار از جمله نسبت شدت‌ها و فاز نسبی دو هارمونیک، جنس و بار ماده هدف، ضخامت ماده هدف، زاویه‌ی تابش، مدت زمان و شدّت پالس لیزر، و چگالی پلاسما میسّر شده‌است. شدت لیزر بکار رفته نسبت به میزان شتاب‌دهی نسبتاً بالا نیست و می‌توان امید داشت، شرایط پیشنهاد شده راه مناسبی برای تولید یون‌های بسیار پر انرژی با انرژی بیش از 35 گیگاالکترون‌-ولت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acceleration of ions to tens of giga electron-volts in the interaction of two color laser with relativistic thin layer plasma

نویسندگان [English]

 • M Moshkelgosha
 • FS Khalili Yazdi

University of Qom, Qom, Iran

چکیده [English]

Recently, the production of high-speed ions has attracted the attention of researchers because of the important applications in fusion and medicine applications. In this study, the production of energetic ions of tens of giga electron-volts in the interaction of a femtosecond laser with a very thin layer of plasma has been investigated using Particle in Cell LIPIC ++ Code. Access to such energetic ions become possible by using a two color laser beam including the first and third harmonics and by means of the proper selection of many effective factors such as the ratio of intensities and relative phases of the two harmonics, material, charge and thickness of the target, angle of the incident pulse , the duration and intensity of the laser pulse, and the density of the plasma. The intensity of the laser is not relatively high in respect to the rate of acceleration, and it can be hoped that the proposed conditions will be appropriate way to produce highly energetic ions with energies greater than 35 GeV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • acceleration of ions
 • relativistic thin film
 1. K Shimoda, et al., Appl opt 1 (1962) 33

 2. T Tajima, Rev. Lett. 43 (1979) 267

 3. L Di Lucchio, A A Andreev, and P Gibbon, Physics of plasmas 22, 5 (2015) 053114.

 4. L. Clark, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 670

 5. Maksimchuk, Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 4108

 6. R A Snavely, Rev. Lett. 85 (2000) 2945

 7. S C Wilks, phys Plasmas 8 (2001) 542

 8. T Zh Esirkepov, Rev. Lett. 98 (2007) 049503

 9. A A Sahai, Rev. E (2013) 043105

 10. A Higginson, Nature 9 (2018) 724

 11. S Steinke, et al., Physical Review Special Topics-Accelerators and Beams 16, 1 (2013) 011303.

 12. A Sgattoni, S Sinigardi, and A Macchi. Applied Physics Letters 105, 8 (2014) 084105.

 13. B Qiao, et al., Physical review letters 102, 14 (2009) 145002.

 14. D Jung, et al., Physics of plasmas 20, 8 (2013) 083103.

 15. S Bagchi, et al., Physics of Plasmas 28, 2 (2021) 023108.

 16. R Litchters, et al., Phys. Plasmas 3 (1996) 3437

 17. A Macchi, C Livi, and A Sgattoni. Journal of Instrumentation 12, 04 (2017) C04016.

 18. X Z Wu, et al., Physics of Plasmas 28, 2 (2021) 023102.

 19. X F Shen, et al., Applied Physics Letters 114, 14 (2019) 144102.

تحت نظارت وف ایرانی