نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه ایلام، ایلام

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان و پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

چکیده

در این مقاله هدف بررسی نمودار فاز دینامیکی مدل سو-شریفر-هوگر با استفاده از مفهوم گذار فاز کوانتومی دینامیکی در حضور دگرگونی شیبدار است. به این منظور یکی از پارامترهای مدل را به صورت خطی وابسته به زمان در نظر می­گیریم. نشان خواهیم داد در صورتی که پارامتر وابسته به زمان هامیلتونی به گونه­ای تغییر کند که از هر دو نقطۀ بحرانی سامانه عبور کند، وجود یا عدم وجود گذار فاز کوانتومی دینامیکی به ضریب تغییر خطی زمان (سرعت جاروب) و پارامتر مستقل از زمان هامیلتونی بستگی خواهد داشت. به عبارت دیگر برای داشتن گذار فاز کوانتومی دینامیکی، سرعت جاروب باید از یک مقدار بحرانی، که تابعی از پارامتر مستقل از زمان هامیلتونی است، کوچک­تر باشد. همچنین در صورتی که دگرگونی شیب‌دار فقط از یک نقطۀ بحرانی عبور کند، گذار فاز کوانتومی دینامیکی همیشه در سامانه رخ خواهد داد‏.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dynamical phase diagram of Su-Schrieffer-Heeger model

نویسندگان [English]

 • Jalil Naji 1
 • Rohollah Jafari 2

1 Department of Physics, Faculty of Science, Ilam University, Ilam, Iran

2 Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan 45137-66731, Iran and School of Physics, Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM), P.O. Box 19395-5531, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this paper, we have studied the dynamical phase diagram of the Su-Schrieffer-Heeger model using the notion of dynamical quantum phase transition in the ramped quench case. We have shown that, when the quench crosses both the critical points of the model, the phase diagram of the model includes two regions with dynamical quantum phase transition and no dynamical quantum phase transition. We have shown that if the sweep velocity is smaller than the critical value, the system shows dynamical quantum phase transition. If the quench crosses the single critical point, the system always shows the dynamical quantum phase transition

کلیدواژه‌ها [English]

 • dynamical quantum phase transition
 • Su-Schrieffer-Heeger model
 1. S Sachdev,” Quantum Phase Transition” Cambridge University Press (1999).
 2. A Polkovnikov, et al., Rev. Mod. Phys. 83 (2011) 863.
 3. R Jafari and H Johannesson, Rev. Lett. 118 (2017) 015701.
 4. R Jafari and H Johannesson, Rev. B 96 (2017) 224302.
 5. H T Quan, et al., Rev. Lett. 96 (2006) 140604.
 6. M Heyl, Prog. Phys. 81 (2018) 054001.
 7. R Jafari, et al., Phys. Rev. B 99 (2019) 054302.
 8. A Bayat, et al., Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 030601.
 9. R Jafari, Phys. A: Math. Theor. 49 (2016) 185004.
 10. R Jafari, Rev. A 82 (2010) 052317.
 11. R Jafari and A Akbari, Europhys Lett. 111 (2015) 10007.
 12. U Mishra, et al., Phys. Rev. A 98 (2018) 052338.
 13. R Jafari and A Akbari, Rev. A 101 (2020) 062105.
 14. W P Su, J R Schrieffer, and A J Heeger, Rev. Lett. 42 (1979) 1698.
 15. P Jurcevic, et al., Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 080501.
 16. N Fläschner, et al., Nat. Phys. 14 (2017) 265.
 17. S Vajna and B Dóra, Rev. B 91 (2015) 155127.
 18. M Abdi, Rev. B 100 (2019) 184310.
 19. N Sedlmayr, et al. Phys. Rev. B 97 (2018) 064304.
 20. V Srivastav, U Bhattacharya, and A Dutta, Rev. B 100 (2019) 144203.
 21. P Uhrich, et al., Phys. Rev. B 101 (2020) 245148.
 22. U Mishra, R Jafari, and A Akbari, Phys. A: Math. Theor. 53 (2020) 375301.
 23. M Heyl and J C Budich, Rev. B 96 (2017) 180304.
 24. U Bhattacharya, S Bandyopadhyay, and A Dutta, Rev. B 96 (2017)180303.
 25. J C Budich and M Heyl, Rev. B 93 (2016) 085416.
 26. F Andraschko and J Sirker, Rev. B 89 (2014) 125120.
 27. N Sedlmayr, M Fleischhauer, and J Sirker, Rev. B 97 (2018) 045147.
 28. L Zhou, et al., Phys. Rev. A 98 (2018) 022129.
 29. A Khatun and S M Bhattacharjee, Rev. Lett. 123 (2019) 160603.
 30. N Sedlmayr, et al., Phys. Rev. B 97 (2018) 064304.
 31. K Cao, et al., Phys. Rev. B 102 (2020) 014207.
 32. R Jafari, Rep. 9 (2019) 2871.
 33. H Lang, et al., Phys. Rev. B 98 (2018) 134310.
 34. R Puebla, Rev. B 102 (2020) 220302.
 35. S Zamani, R Jafari, and A Langari, Rev. B 102 (2020) 144306.
 36. R Jafari and A Akbari, Rev. A 103 (2021) 012204.
 37. M Sadrzadeh, R Jafari, and A Langari, Rev. B 103 (2021) 144305.
 38. L Pastori, S Barbarino, and J C Budich, Rev. Res. 2 (2020) 033259.
 39. M Heyl, Rev. Lett. 113 (2014) 205701.
 40. S Sharma, et all., Phys. Rev. B 93 (2016) 144306.
 41. U Divakaran, S Sharma, and A Dutta, Rev. E 93 (2016) 052133.
 42. L D Landau,” Collected Papers of LD Landau” Pergamon (1965).
 43. C Zener, R. Soc. Lond. Ser. A Contain. Pap. Math. Phys. Character. 137 (1932) 696

 

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی