نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشکاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران

چکیده

مشابه نقشی که حامل‌ها در ارتباطات کلاسیکی به عنوان محیط انتقال دهندۀ پیام دارند، حالت‌های درهم‌تنیده نیز می‌توانند به عنوان محیطی در نظر گرفته شوند که نقش حامل اطلاعات را داشته باشند. به این ترتیب می‌توانیم قرارداد‌هایی با حامل‌های درهم‌تنیده برای مخابرات کوانتومی تعریف کنیم که می‌توانند برای اشتراک رمز کوانتومی نیز مورد استفاده قرار گیرند. از آنجائی که که بسط مسئلۀ اشتراک رمز به کاربران متعدد، زیربنای ساخت اینترنت کوانتومی است، بررسی این‌گونه قرارداد‌ها از لحاظ کارکردهای عملی حائز اهمیت است. قرارداد‌ها در محیط‌هایی اجرا می‌شوند که اثر نوفه در آنها غیرقابل چشم‌پوشی است، همچنین می‌دانیم که نوفه اختلالی است که به‌ طور پیوسته از طرف محیط بر سامانه اعمال می‌شود، بنابراین درنظر گرفتن استمرار نوفه در بررسی عملکرد قرارداد ضروری است. در این مقاله پایداری این قرارداد‌ها را در برابر نوفۀ میراکنندۀ فاز و واقطبش بررسی می‌کنیم و نشان می‌دهیم که علی‌رغم اثر مستمر نوفه، حامل در دو نوع فضای مشخص با پایه‌های درهم‌تنیده که فضای کاملی برای کیوبیت‌های حامل هستند و با عملکرد قرارداد سازگاری دارند، باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stability of entangled carriers against continuous noise

نویسندگان [English]

 • Shima Emamipanah 1
 • Marzieh Asoudeh 2

1 Department of physics, Azad university, Northern Branch, Tehran, Iran

2 Department of physics, Azad university, Northern Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Similar to the role of carriers in classical communications as a medium for transmitting messages, entangled states can also be considered a medium that plays the role of the information carrier. In this way, we can define protocols with entangled carriers for quantum communications which can also be used for quantum secret-sharing. The outspread of quantum secret-sharing for many users is the substructure of a quantum internet, so it is essential to study such protocols in terms of their practical implementations. Since protocols are performed in noisy environments without interruption, it is necessary to investigate the performance of protocols under continuous noise. This paper studies the stability of these protocols against dephasing and depolarizing noise. It shows that despite the constant effect of noise, the carrier remains in two types of spaces with the entangled basis, which forms complete spaces for the carrier’s qubits. These spaces are compatible with the protocol performance; therefore, the protocol is stable under the noise effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quantum communication
 • quantum secret sharing
 • entangled carriers
 1. C Bennett, et all., Rev. Lett. 70 (1993) 1895.
 2. C Bennett and S Wiesner, Rev. Lett. 69, 20 (1992) 2881.
 3. R Raussendorf and H Briegel, Rev. Lett. 86, 22 (2001) 5188.
 4. A Broadbent, J Fitzsimons, and E Kashefi, 50th Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, Atlanta GA USA (2009)
 5. M Hillery, V Bužek, and A Berthiaume, Rev. A 59, 3 (1999) 1829.
 6. A Karlsson, M Koashi, and N Imoto, Rev. A 59, 1 (1999) 162.
 7. Li Xiao, et all., Rev. A 69, 5 (2004) 052307.
 8. Z Zhang and Z Man, Rev. A 72, 2 (2005) 022303.
 9. Y Wu, et all., Rev. A 93, 2 (2016) 022325.
 10. C Bennett and G Brassard, Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, New York (1984)
 11. A Ekert, Rev. Lett. 67 (1991) 661.
 12. H Bechmann Pasquinucci, and N Gisin, Rev. A 59, 6 (1999) 4238.
 13. D Bruss and C Macchiavello, Rev. Lett. 88, 12 (2002) 127901.
 14. C Schmid, et all., Rev. Lett. 95, 23 (2005) 230505.
 15. Z Zhang, Y Li, and Z Man, Rev. A 71, 4 (2005) 044301.
 16. A Tavakoli, et all., Rev. A. 92, 3 (2015) 030302.
 17. V Karimipour and M Asoudeh, Rev. 92, 3 (2015) 030301
 18. Y Zhang, C Li, and G Guo, Rev. A 64, 2 (2001) 024302.
 19. S Bagherinezhad and V Karimipour, Rev. A 67, 4 (2003) 044302.
 20. Sh Emamipanah, M Asoudeh, and V Karimipour, Quantum information processing 19 (2020)

 

 

تحت نظارت وف ایرانی