نویسنده

چکیده

ما ساختار فازی نظریه میدانهای پیمانه ای شبکه ای دو بعدی را با وجود جمله چرن در کنش بررسی می کنیم. گروههای تقارنی, زیر گروههای غیر آبلی, متناهی و ناهمبند گروه(SU(3 هستند. به دلیل موهومی بودن کنش, یک ساختار فاز غنی در مقایسه با نظریه میدانهای پیمانه ای محض دو بعدی به وجود می آید. اگر از نمایشهای کاهش ناپذیر یک بعدی برای اعضا گروه استفاده کنیم نمودارهای فازشبیه به نمودارهای فاز شبیه به نمودارهای فاز گروه Z3, که مرکز این گروههاست, خواهد بود.رفتار بقیه نمایشهای کاهش ناپذیر اندکی متفاوت است. گذار فاز برای گروه Z3 از مرتبه یک است. در این مقاله ساختار فازی مدلهای پیمانه ای با گروه ( U(N نیز مورد بررسی قرار گرفته و ثابت می شود که در این مدلها تعداد گذرهای فاز مرتبه اول بی نهایت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The phase structure of two dimensional pure U(N) lattice gauge theories with complex action

نویسنده [English]

  • B. Mirza

چکیده [English]

  We study the phase structure of two dimensional pure lattice gauge theory with a Chern term. The symmetry groups are non-Abelian, finite and disconnected sub-groups of SU(3). Since the action is imaginary it introduces a rich phase structure compared to the originally trivial two dimensional pure gauge theory. The Z3 group is the center of these groups and the result shows that if we use one dimensional irreducible representations (irreps) for group elements the phase diagrams are similar to diagrams of Z3 group. Other irreps with different dimensionality show a little different behaviour for the phase diagram. The phase transition for the Z3 group is first order. The phase structure of the U(N) model is considered and it is proved that it has an infinite number of first order phase transitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lattice
  • gauge theory

تحت نظارت وف ایرانی