نویسنده

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی برای توصیف حرکت سیستمی با نیروی وارد بر سه جسم مشابه را معرفی می کنیم. نیروهای سه جسمی را می توان به کمک هماهنگهای فوق کروی حل کرد. حل دقیق معادله شعاعی شرودینگر سه جسمی در فضای سه بعدی مکان را به دست آورده ایم. پتانسیل برهمکنش سه جسمی فوق مرکزی V فقط تابع فوق شعاع x می باشد به نحوی که x تابعی از مختصات نسبی ژاکوبی ρ و λ بوده و این دو تابع مختصات نسبی مکان سه ذره r12, r23, r31 هستند. از این روش می توان به صورت وسیعی در فیزیک هسته ای و ملکولی استفاده نمود. این مقاله برای کسانی که در زمینه فیزیک هادرونها و بوزونها و مسایل سه جسمی مطالعه می کنند, جالب است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A three-body force model for the harmonic and anharmonic oscillator

نویسنده [English]

  • A. A. Rajabi

چکیده [English]

  We present a mathematical method to describe motion of a system based on 3 identical body forces. The 3-body forces are more easily introduced and treated within the hyperspherical harmonics. We have obtained an exact solution of the radial Schrödinger equation for a 3- body system in three dimensions. The interact potential  V  is assumed to depend on the hyperradius X only where X is a function of the Jacobi relative coordinates ρ and λ which are functions of the three identical particles, relative positions r12 , r23 and r31 . This method has been extensively used in nuclear and molecular physics. This work is interesting to those who are studying hadronic and bosonics physics and problems consisting three - body systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypercentral - three-body- Schrödinger- hypersphreical
  • Jacobi relative coordinates

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی