نویسندگان

چکیده

استفاده از پدیده تنگش پلاسما در سیستمهایی از قبیل تنگش Z و پلاسمای کانونی و ارتباط تنگاتنگ آن با امواج ضربه ای, مساله ای است که در چند سال اخیر خصوصا پس از مطرح شدن کاربردهای این سیستمها در گداخت هسته ای و موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از معادلات مگنتوهیدرودینامیک, چگونگی پیدایش و گسترش و نیز تاثیر موج ضربه بر پارامترهای پلاسمای این سیستمها مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Simulation of MHD shok waves in plasma focus facilities

نویسندگان [English]

  • M. Hedayati
  • M. A. Tafreshi
  • M. Lamehi

چکیده [English]

  A plasma focus facility is a magnetically confinement fusion device, characterized by a relatively simple structure. Nowadays, it is a well-known fact that the theory of shock waves stands for temperature increment in plasma of a PF device. On the other hand, we also know that computer simulations can make experimental works easier and more cost- effective. So based on the MHD theory, shock wave propagation in plasma of the PF devices, have been simulated. The simulated results were cross compared experimentally. We observed that in both cases, the order of results (shock wave velocity) was the same.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MHD
  • Z-pinch
  • plasma focus
  • dena
  • shock wave

تحت نظارت وف ایرانی