نویسندگان

چکیده

  رفتار حالت هنجار نمونه‌های 123 Gd آلاییده با وانادیوم بررسی شده است. یک گذار فلز به عایق در این نمونه‌ها در 15/0=X دیده می‌شود، که با برازش دادن حالت هنجار این نمونه‌ها با مدل رسانش پرشی با برد متغیر دیده می‌شود، سازوکار رسانش حالت هنجار این نمونه‌ها با مدل VRH-2D و CG سازگاری بیشتری دارد و با محاسبه طول جایگزیدگی یک افت شدید در آلایش 15/0=X دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Changes in the localization length with vanadium doping in the Gd123 structure

نویسندگان [English]

  • H Javanmard
  • M Akhavan

چکیده [English]

  The normal state behavior of the Gd123 samples doped with vanadium has been studied. A metal-insulator transition in samples has been observed. The normal state resistivity has been compared with the variable range hoping model, which shows the 2D-VRH and CG having a better agreement for our samples. The localization length is calculated, which shows a decrease with doping, and for x=0.15 this drop is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gd123 superconductor
  • V doping
  • normal state
  • localization length
  • conduction mechanism

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی