نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

مولکول DNA نه تنها از دیدگاه زیست شناسان دارای اهمیت فراوان زیستی است بلکه مورد جالبی برای مطالعه فیزیکدان‌ها نیز می‌باشد. حالت‌های باز ( Open state: حالتی که در آن پایه‌های دو رشته از یکدیگر جدا شده و باعث باز شدن بخشی از دو رشته از هم می‌شوند.) در مارپیچ دوتایی مولکول DNAقابل مدلسازی با سالیتون‌های توپولوژیک هستند. از آنجایی که این مولکول دارای طول بسیار بلند (در حدود متر) و عرض بسیار کوچک (در حدود نانو متر) است سالیتون‌های ایجاد شده قادر خواهند بود در امتداد رشته DNA حرکت کنند. دراین مقاله با پیشنهاد یک جمله اصلاحی در پتانسیل برهم‌کنش میان دو رشته‌‌ این مولکول در مدل استاندارد یاکوشویچ، پس از تشکیل هامیلتونی به بررسی رابطه پاشندگی وحل عددی معادلات با معرفی شیوه‌ای نوین پرداخته‌ایم و پاسخ‌های حاصل از جمله‌‌ اصلاحی و انرژی سالیتون‌های پاسخ را با پاسخ‌های پیشین مقایسه نموده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Topological solitons in DNA with modified potential

نویسندگان [English]

  • E Behjat
  • N Riazi

چکیده [English]

DNA is not only an essential research subject for biologists, but also it raises very interesting questions for physicists.The open states in DNA double helix can lead to topological solitons. Since DNA is a very long molecule )of order a meter or so long) and nano-scale width, solitons can propagate along the molecule. In this paper, considering a correction term in the interaction potential between two chains, we study the dispersion relation analytically, and obtain the soliton solutions using a new relaxation method. Then we compare our solutions and its energy with those obtained by others without the proposed correction term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNA dynamics
  • nonlinear physics
  • topological solitons

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی