نویسندگان

1 پژوهشکده ذرات و شتابگرها، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران

2 دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد

چکیده

   مطالعه مزون B (مزون با طعم کوارک باتم) در برخورد­ دهنده هادرونی بزرگ (LHC) از اهمیت خاصی برخوردار است به گونه­ای که آشکارساز LHCb در سرن به مطالعه این دسته از مزونها اختصاص داده شده است. به همین جهت در این مقاله به کمک داده­های نابودی زوج الکترون-پوزیترون و در رهیافت پدیده­شناسی به مطالعه فرایند تولید این مزون می­پردازیم. به منظور این هدف به محاسبه تابع ترکش این مزون پرداخته و مقدرا آن را تا مرتبه دوم اختلال در نظریه QCD تعیین می­کنیم و برای اولین بار اثر جرم مزون را در محاسبات وارد خواهیم نمود. جهت انجام این محاسبه از برازش کلیه داده­های آزمایشگاهی موجود از گروه­های OPAL، ALEPH، SLD2002 و DELPHI استفاده می­کنیم. نتایج نشان می­دهند که اثر جرم مزون نقش بسزایی در تصحیح توابع ترکش بخصوص در مقادیر کوچک پارامتر ترکش دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Meson B fragmentation function with consideration of mass corrections

نویسندگان [English]

  • M Soleymaninia 1
  • S M Moosavi Nejad 2

1

2

چکیده [English]

Study of B meson (meson with the bottom quark flavor) in Large Hadron Collider (LHC) is of special importance so that the detector LHCb is devoted to investigate these types of mesons. For this reason, in this paper we will study the production process of this meson in a phenomenological approach using the experimental data from electron-positron annihilation. In this regards, we shall calculate the fragmentation function of B meson at next-to-leading order of perturbative QCD. We will impose the effect of B meson mass into the calculations for the first time. To perform our analysis, we will employ all available experimental data reported by the OPAL, ALEPH, SLD2002 and DELPHI collaborations. Our results show that the meson mass plays important roles in correction of fragmentation functions, specially, at low values of fragmentation parameter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fragmentation function
  • meson
  • electron-positron annihilation
1. V Bertone et al., [NNPDF Collaboration], Eur. Phys. J. C 78 (2018) 651.
2. V Bertone et al., [NNPDF Collaboration], Eur. Phys. J. C 77 (2017) 516.
3. M Soleymaninia, H Khanpour, and S M Moosavi Nejad, Phys. Rev. D 97 (2018) 074014.
4. M Soleymaninia, M Goharipour, and H Khanpour, Phys. Rev. D 98 (2018) 074002.
5. S M Moosavi Nejad, M Soleymaninia, and A Maktoubian, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 316.
6. A Mohamaditabar, F Taghavi-Shahri, H Khanpour, and M Soleymaninia, arXiv:1808.09255 [hep-ph].
7. B A Kniehl, G Kramer, I Schienbein, and H Spiesberger, Phys. Rev. D 77 (2008) 014011.
8. J Binnewies, B A Kniehl, and G Kramer, Phys. Rev. D 58 (1998) 034016.
9. A Heister et al., (ALEPH Collaboration), Phys. Lett. B 512 (2001) 30.
10. K Abe et al., (SLD Collaboration), Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 4300; Phys. Rev. D 65 (2002) 092006.
11. G Abbiendi et al., (OPAL Collaboration), Eur. Phys. J. C 29 (2003) 463.
12. J Abdallah et al., [DELPHI Collaboration], Eur. Phys. J. C 71 (2011) 1557.
13. R Baier and K Fey, Z. Phys. C 2 (1979) 339.
14. G Altarelli, R K Ellis, and G Martinelli, S.-Y. Pi, Nucl. Phys. B 160 (1979) 301.
15. V N Gribov and L N Lipatov, Sov. J. Nucl. Phys. 15 (1972) 438 [Yad. Fiz. 15 (1972) 781].
16. G Altarelli and G Parisi, Nucl. Phys. B 126 (1977) 298.
17. M Salajegheh and S M Moosavi Nejad, H Khanpour and S Atashbar, Phys. Rev. C 97 (2018) 055201.
18. F James and M Roos, Comput. Phys. Commun. 10 (1975) 343.
19. S Albino, B A Kniehl, and G Kramer, Nucl. Phys. B 803 (2008) 42.
20. B A Kniehl, G Kramer, and I Schienbein, Nucl. Phys. B 799 (2008) 34.
21. S M Moosavi Nejad and E Tajik, Eur. Phys. J. A 54 (2018) 174.
22. S M Moosavi Nejad, Eur. Phys. J. Plus 133 (2018) 25.
23. S M Moosavi Nejad and M Delpasand, Eur. Phys. J. A 53 (2017) 174.
24. S M Moosavi Nejad and P Sartipi, Eur. Phys. J. A 52 (2016) 315.
25. S M Moosavi Nejad and A Armat, Eur. Phys. J. Plus 128 (2013) 121.
26. S Moosavi Nejad and A Armat, Iran. J. Phys. Res. 13, 2 (2013) 141.
27. S Moosavi Nejad and A Khorramian, Iran. J. Phys. Res. 11, 1 (2011) 63

تحت نظارت وف ایرانی