نویسنده

دانشگاه شهرکرد

چکیده

می­خواهیم مسئله لانداؤ ، شامل معادله تحول ذره باردار در یک فضا زمان مشخص ایستا را بررسی کنیم و اثرات انحراف فضا زمان از متریک مینکوفسکی را بر سطوح انرژی پیدا کنیم. اساس این کار بر روش وبر در بازنویسی معادله تحول در حضور گرانش استوار است و برای دستیابی به آن مسئله را به ناحیه­ای که شرایط دستیابی به فضای مماس را برآورده می­کند محدود می­کنیم. همچنین در یک مسیر منطقی مسئله را در حالت غیر نسبیتی و برای سرعت­های کوچک در نظر می­گیریم. ما نشان خواهیم داد که با فرض­های بیان شده، همچنان ناحیه معتبری دسترس­پذیر خواهد بود. فرض اساسی دیگر ما، کار در فضای مماس بر جهان ایستای شوارتشیلد و استفاده از دستگاه مختصات ریمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landau problem in the static schwarzschild universe

نویسنده [English]

  • A Jafari

چکیده [English]

 This paper considers the Landau problem in an elected static space time and the are erased levels shifts which are erased as a metric deviation from the Minkowski space time. This research is based on the Weber’s method. We try to rewrite the equation of motion of particles in the presence of the gravitational effects and consider the regions limited with the tangent spaces conditions. I t would be reasonable to assume the nonrelativistic particles with low speed. We show that due to the Weber’s method, the tangent space is always available. Another assumption of this article is time independent tangent space of Schwarzschild universe and use of Riemann’s normal coordinates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landau problem
  • Weber’s method
  • Schwarzschild metric
  • tangent space
  • Riemann’s coordinates

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی