مجله پژوهش فیزیک ایران ( بین المللی ) به صورت فصل نامه به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود. دسترسی به مجله آزاد است و نشر مقاله در این نشریه مشمول هزینه انتشار است.

 انجمن فیزیک ایران  صاحب امتیاز مجله پژوهش فیزیک ایران است و هیئت دبیران را منصوب می‌کند. هیئت دبیران بر امور علمی مجله نظارت می‌کند. انتشار این مجله حاصل فعالیت مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن فیزیک ایران است.

مدل پایه محاسبه دمای ماکروسکوپیک شعله پلاسمایی و مقایسه با دمای برانگیختگی الکترونی به روش بیناب نمایی برای مشعل قوسی غیر انتقالی با جریان مستقیم

نادر مرشدیان؛ رقیه بدرلی؛ پروین یورتچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر خواص ساختاری و اپتیکی پوشش های نابازتابنده پهن باند SiO2/TiO2 لایه نشانی شده به روش کندوپاش پلاسمایی

بابک شکری؛ حسین سلمان نژاد؛ حسن سلمان نژاد؛ رضا زارعی مقدم؛ محمدرضا خانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

ابر واژگان

تحت نظارت وف ایرانی