آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2941
تعداد پذیرش 1186
تعداد عدم پذیرش 1329

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 1052
تعداد مشاهده مقاله 26269
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28838
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 2316 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 38 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6 روز

تحت نظارت وف ایرانی