آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 859
تعداد پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش 446

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1232
تعداد مشاهده مقاله 247358
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 191789
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 214 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 141 روز

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی