آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 799
تعداد پذیرش 255
تعداد عدم پذیرش 411

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1182
تعداد مشاهده مقاله 212760
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 150738
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز