آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 984
تعداد پذیرش 338
تعداد عدم پذیرش 520

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1310
تعداد مشاهده مقاله 307375
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 244506
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 99 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 132 روز

تحت نظارت وف ایرانی