آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3024
تعداد پذیرش 1242
تعداد عدم پذیرش 1408

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 1072
تعداد مشاهده مقاله 56349
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 56063
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 57 روز
متوسط زمان پذیرش 2225 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 10 روز

تحت نظارت وف بومی