آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2969
تعداد پذیرش 1204
تعداد عدم پذیرش 1375

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 1052
تعداد مشاهده مقاله 36699
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37644
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 58 روز
متوسط زمان پذیرش 2286 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 6 روز

تحت نظارت وف بومی