آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1090
تعداد پذیرش 372
تعداد عدم پذیرش 586

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد مقالات 1371
تعداد مشاهده مقاله 600815
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 453290
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 202 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 93 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 122 روز

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی