اخبار
عضو جدید هیأت دبیران مجله‌ٔ پژوهش فیزیک ایران:   به پیشنهاد هیأت دبیران مجله‌ٔ پژوهش فیزیک ایران و با حکم رئیس انجمن فیزیک ایران، آقای دکتر منصور حقیقت به جمع دبیران مجله‌ اضافه شدند. حضور ایشان در هیأت دبیران مجله را  خیرمقدم می‌گوییم. آقای دکتر حقیقت هم‌اکنون عضو هیأت علمی بخش فیزیک دانشکدهٔ علوم دانشگاه شیراز هستند و همزمان معاونت پژوهشی پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) را نیز به‌عهده دارند. قطعاً حضور ایشان موجب ارتقای مجله خواهد شد. برای ایشان در مسئولیت جدیدشان آرزوی موفقیت می‌کنیم.   راهنمای داوری مقاله های علمی 98/7/2 مقاله های علمی- ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف بومی