اخبار
      عضو جدید هیأت دبیران مجله‌ٔ پژوهش فیزیک ایران(99/8/28)   با دعوت هیات مدیره انجمن فیزیک ایران آقاى دکتر بابک شکرى استاد دانشگاه شهید بهشتى به جمع هیات دبیران مجله پیوست. امید است این انتخاب به بررسى مقاله هاى شاخه پلاسما سرعت بیشترى دهد.   دریافت هزینه انتشار برای مقاله های پذیرش شده در مجله پژوهش فیزیک ایران (۱۳۹۹/۰۸/۲۸)   بنا به تصویب هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران، از مقاله‌هایی که از آغاز دی‌ماه ۱۳۹۹به مجله پژوهش فیزیک ایران فرستاده می‌شوند پس از پذیرش، هزینه انتشار دریافت خواهد شد.   هزینه انتشار برای هر مقاله یک ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف بومی