اخبار
تمدید مهلت تخفیف حق‌انتشار مقاله‌های پذیرفته‌شده در مجله پژوهش فیزیک ایران (۱۴۰۰/۰۶/۱۸)   پیرو مصوبه‌ی سال 1399 هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران مبنی بر دریافت هزینه انتشار از مقاله‌های پذیرفته شده در مجله پژوهش فیزیک ایران که از آغاز دی‌ماه ۱۳۹۹به مجله فرستاده شده‌اند، تخفیف هزینه انتشار برای هر مقاله تا پایان سال ۱۴۰۰ تمدید شد.هزینه یک میلیون تومان است که تا تاریخ فوق برای این هزینه ۴۰% تخفیف درنظر گرفته شده است. اعضای انجمن فیزیک ایران که حق عضویت امسال را پرداخت کرده‌ باشند، به جز تخفیف اشاره شده در بند بالا، ۳۰% تخفیف خواهند داشت که این ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف ایرانی