اخبار
رتبه بندى جدید مجله 99/6/31  رتبه بندى مجلات علمى کمسیون نشریات وزارت عتف براى سال ١٣٩٨ انجام شده است، در این رتبه بندى مجله پژوهش فیزیک ایران رتبه بین المللى (بالاترین رتبه ممکن) دریافت کرده است. این موفقیت را به هیات دبیران ، داوران و نویسندگان مقالات تبریک مى گوییم.       تغییر آدرس نویسنده  99/6/29 خانم هدیه پازوکیان نویسنده اول مقاله A-10-1-661  که در جلد ١٤ شماره ٣ چاپ شده است اعلام کرده اند که نشانى ایشان در این مقاله ناقص منتشر شده و آدرس  کامل "پژوهشکده لیزر و اپتیک. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران" است.   نمایه شدن در Citefactor 99/3/19   مجله ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف ایرانی