اخبار
دبیر اجرایی جدید(1400/9/27) با حکم آقای دکتر صفوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان آقای دکتر ظفراله کلانتری به عنوان دبیر اجرایی مجله پژوهش فیزیک ایران منصوب شدند. برای ایشان در مسئولیت جدیدشان آرزوی موفقیت می‌کنیم.       تمدید مهلت تخفیف حق‌انتشار مقاله‌های پذیرفته‌شده در مجله پژوهش فیزیک ایران (۱۴۰۰/۰۶/۱۸)   پیرو مصوبه‌ی سال 1399 هیئت مدیره انجمن فیزیک ایران مبنی بر دریافت هزینه انتشار از مقاله‌های پذیرفته شده در مجله پژوهش فیزیک ایران که از آغاز دی‌ماه ۱۳۹۹به مجله فرستاده شده‌اند، تخفیف هزینه انتشار برای هر مقاله تا پایان سال ...

مطالعه بیشتر

تحت نظارت وف ایرانی