دفتر مجله:

 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله پژوهش فیزیک ایران،

 کد پستی: 8415683111

تلفن: 33912878(031) (ساعت 8 تا 12 روزهای زوج)

 نمابر: 33912626(031)

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر خواهشمند است سوالات خود را صرفا به ایمیل مجله بفرستید.

 پست الکترونیکی: IJPR@cc.iut.ac.ir

 نشانی وبگاه : http://ijpr.iut.ac.ir


کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image

تحت نظارت وف ایرانی