نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

در این تحقیق اصول فیزیکی ارتباط طیف خاموشی ویژگی‌های هندسی نانوذرات کروی طلا و نقره بیان شده و معادلات تجربی ساده‌ای جهت تعیین این ویژگی‌ها بر مبنای محل قله پلاسمونی ارائه گردیده‌اند. همچنین جهت بررسی آثار شکل، توزیع اندازه و ضریب شکست محیط پیرامون ذرات بر برخی از این روابط، آنها را با استفاده از داده‌های تجربی سایر مؤلفین سنجیده‌ایم. در نهایت آن معادلات را به ذرات غیر کروی تعمیم داده و صحت و دقت آنها را آزمودیم. ما متوجه شدیم که اشکال تعمیم یافته معادلات ممکن است به نتایج دقیقتری در مورد ذرات غیرکروی منجر شوند اما برای دست‌یابی به نتایج بهتر، این معادلات باید به شکل و توزیع اندازه ذرات نیز بستگی یابند. به نظر می‌رسد که این معادلات در مورد ذرات دارای رئوس تیزتر از رئوس مکعب، یعنی زوایای فضایی کمت  π/2srصادق نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Size measurement of gold and silver nanostructures based on their extinction spectrum: limitations and extensions

نویسندگان [English]

  • A A Ashkarran
  • A Bayat
  • S M Elahi

چکیده [English]

 This paper reports on physical principles and the relations between extinction cross section and geometrical properties of silver and gold nanostructures. We introduce some simple relations for determining geometrical properties of silver and gold nanospheres based on the situation of their plasmonic peak. We also applied, investigated and compared the accuracy of these relations using other published works in order to make clear the effects of shape, size distribution and refractive index of particles’ embedding medium. Finally, we extended the equations to non-spherical particles and investigated their accuracy. We found that modified forms of the equations may lead to more exact results for non-spherical metal particles, but for better results, modified equations should depend on shape and size distribution of particles. It seems that these equations are not applicable to particles with corners sharper than cubes' corners i.e. nanostructures with spatial angles less than π/2 sr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • silver and gold nanostructures
  • size measurement
  • Optical properties
  • extinction spectrum
  • geometrical properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی