نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

  با توجه به نقش هم گامی در مغز و دانستن این موضوع که شبکه مغز یک شبکه پیچیده است که دارای خواص شبکه جهان کوچک است، در این مقاله به بررسی تحریک جمعی نورون‌ها در یک مدل قابل برانگیزش بر روی یک شبکه جهان کوچک می‌پردازیم. با توجه به تعریف نوفه گاوسی به اعمال نوفه روی این شبکه می‌پردازیم. هم‌چنین به اعمال توزیع فرکانس در مجموعه‌ای از نوسانگرهای فاز با پهنای مشخص می‌پردازیم. معیار همگامی کامل را در این شبکه محاسبه کرده، در نهایت سه ناحیه را در این مدل شناسایی می ‌ کنیم که به ترتیب شامل ناحیه بدون تحریک، ناحیه تحریک همگام و ناحیه تحریک ناهمگام است و نشان می‌دهیم که این سه ناحیه در حالت غیرایستا مشاهده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Collective firing induced by noise in an excitable media in small-world and random network

نویسندگان [English]

  • S Ghassami
  • F Shahbazi

چکیده [English]

 Synchrony is significant in brain neural network. In this study we investigate the collective firing in an excitable media and modeling the brain network by an small-world one. The Gaussian white noise is taken to the system of phase oscillators, and then to the frequency distribution. An order parameter in non stationary situation and other usefull statistical parameters such as firing are computed. Three regimes are identified in such a network: no firing regime, where all elements are confined near the fixed point coherent pulsation, where a macroscopic fraction fire simultaneously and incoherent pulsation, where units fire in a disordered fashion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • synchronization
  • firing
  • noise
  • oscillation

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی