نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

  از آنجا که رآکتورهای نسل چهارم از نوع گاز- گرافیت اخیرا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته‌اند، آژانس انرژی اتمی کوشید تا با طرح مسئله‌های استاندارد به راه حل‌هایی جهت شبیه ‌سازی این نوع رآکتورها دست یابد. در این مقاله مدلی جهت شبیه ‌سازی و انجام محاسبات اولین بحرانیت رآکتور 1 0 HTR- با استفاده از کد C 4 MCNP- ارائه شده است. در مدل معرفی شده با توجه به ضریب تراکم سوخت و ساختارهای ممکن و در نظر گرفتن مسائلی نظیر میزان نشت، ساختاری که تطابق بهتری با شرایط مسئله داشته انتخاب شده و شبیه سازی انجام گردیده است. نتایج حاصل برای مسایل استاندارد مورد نظر آژانس تطابق خوبی با کارهای انجام شده توسط دیگر کدها و پژوهشگران داشته و به درستی روش صحه می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pebble bed reactors simulation using MCNP: The Chinese HTR-10 reactor

نویسندگان [English]

  • SA Hosseini 1
  • M Athari Allaf 2

چکیده [English]

  Given the role of Gas-Graphite reactors as the fourth generation reactors and their recently renewed importance, in 2002 the IAEA proposed a set of Benchmarking problems. In this work, we propose a model both efficient in time and resources and exact to simulate the HTR-10 reactor using MCNP-4C code. During the present work, all of the pressing factors in PBM reactor design such as the inter-pebble leakage, fuel particle distribution and fuel pebble packing fraction effects have been taken into account to obtain an exact and easy to run model. Finally, the comparison between the results of the present work and other calculations made at INEEL proves the exactness of the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PBMRs
  • criticality
  • multiplication factor
  • HTR-10

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی