نویسنده

دانشگاه سمنان

چکیده

چارچوب همدیس پاؤلی ( یا اینشتین) برای مطالعه نظریه گرانشی برانز- دیکی به کار رفته است که در این چارچوب میدان اسکالر برانز- دیکی با متریک برهم‌کنش ضعیف دارد. جواب‌های معادلات دینامیکی برای متریک‌های تبهگن مطالعه شدند. برای متریک تخت روبرتسون- والکر در یک جهان چهار بعدی جواب‌های تحلیلی در حضور پتانسیل نامتقارن خاصی که شامل برهم‌کنش از نوع ساین- گوردون نیز است، به دست آمدند که تغییر نشان متریک از توپولوژی اقلیدوسی (++++) به توپولوژی لورنتسی (+++-) را به دست می‌دهند. برای این پتانسیل فاکتور مقیاس جهان در هنگام تغییر نشان متریک رفتار تکین از خود نشان نمی‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Brans-Dicke classical cosmology in Einstein frame and metric

نویسنده [English]

  • H Ghaffarnejad

چکیده [English]

Pauli (or Einstein) frame is used to study the Brans-Dicke gravity theory, minimally coupled with dilatonic Brans-Dicke scalar field, whose solutions involve degenerate metrics. Some of these solutions exhibit transitions from an Euclidean domain to a Lorentzian space-time corresponding to a spatially flat Robertson-Walker cosmology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brans Dicke gravity
  • metric signature transition
  • Robertson Walker metric
  • classical cosmology
  • Dilaton field
  • Euclidean topology
  • Lorentzian topology
  • Jordan frame
  • Pauli frame

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی