نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، حل کاملی از مسئله مکانیک کوانتومی ذره در آرایه چاه پتانسیل شش ضلعی با شرط مرزی دوره‌ای ارائه می‌دهیم. با استفاده از عملگرهای تصویر، ویژه توابع را طبق نمایش‌های کاهش ناپذیر گروه تقارنی دسته بندی می‌کنیم. همچنین، شرایط لازم برای برقراری شرایط مرزی دیریشله و نویمن را نیز ذکر می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Eigenstates of a particle in an array of hexagons with periodic boundary condition

نویسندگان [English]

  • A Nemati 1
  • A Shirzad 1
  • S A Jafari 2

1

2

چکیده [English]

In this paper the problem of a particle in an array of hexagons with periodic boundary condition is solved. Using the projection operators, we categorize eigenfunctions corresponding to each of the irreducible representations of the symmetry group . Based on these results, the Dirichlet and Neumann boundary conditions are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • potential well
  • hexagon
  • Schrödinger equation
  • symmetry group
  • character table
  • irreducible representation
  • projection operator

تحت نظارت وف ایرانی