نویسنده

دانشگاه حیدر آباد، هندوستان

چکیده

در این کار امواج گرانشی در حالت خلاء حرارتی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. دامنه و چگالی انرژی این امواج در حالت خلاء حرارتی کوانتومی در مقایسه با حالت خلاء کوانتومی دچار افزایش می‌شوند. به طوری که میزان مجاز این افزایش به حد بالایی 5WMAP- و 7 WMAP-برای دامنه و چگالی انرژی این امواج بستگی دارد. این افزایش در توافق با فاز شتاب‌دار کیهان می‌باشد. همچنین می‌توان گفت که طبیعت این افزایش مستقل از فاز انبساطی (شتاب‌دار کند و تند شونده) کیهان بوده و از این رو این اثر حرارتی می‌تواند برای هر دو فاز اتفاق بیفتد. در نتیجه وجود امواج گرانشی حرارتی نمی‌تواند به سادگی رد شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermal gravitational waves in accelerating universe

نویسنده [English]

  • B Ghayour

چکیده [English]

Gravitational waves are considered in thermal vacuum state. The amplitude and spectral energy density of gravitational waves are found enhanced in thermal vacuum state compared to its zero temperature counterpart. Therefore, the allowed amount of enhancement depends on the upper bound of WMAP-5 and WMAP-7 for the amplitude and spectral energy density of gravitational waves. The enhancement of amplitude and spectral energy density of the waves in thermal vacuum state is consistent with current accelerating phase of the universe. The enhancement feature of amplitude and spectral energy density of the waves is independent of the expansion model of the universe and hence the thermal effect accounts for it. Therefore, existence of thermal gravitational waves is not ruled out

کلیدواژه‌ها [English]

  • gravitational waves
  • thermal vacuum state

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی