نویسندگان

چکیده

در این مقاله 1200 تصویر و فهرست ستاره‌ای که از کهکشان 33M به کمک دوربین WFCAM تلسکوپ UKIRT در فیلتر‌های J، H و K ‌گرفته شده‌اند جمع آوری شده است. به کمک روش تطابق فهرست‌ها، ستاره‌های یکسان در لبه‌های تصویر و در تصاویری که در زمان‌های مختلف از یک ناحیه گرفته شده بودند مشخص شدند. مکان و قدر ستاره‌ها با نقشه‌برداری فروسرخ MASS2 کالیبره شد. فهرست نهایی به دست آمده شامل 445303 ستاره است و بیش از 75/0 درجه مربع از آسمان به مرکزیت هسته کهکشان 33M را می‌پوشاند و شامل دوکوهه و بازو‌های کهکشان است. این بزرگ‌ترین فهرست ستاره‌ای است که تا کنون از کهکشانی مارپیچی نزدیک به خورشید تهیه شده است. منحنی قدر رنگ کهکشان 33M در فروسرخ نزدیک رسم شد که در آن گروهی از ستاره‌های بسیار سرخ دیده می‌شوند که تا رنگ 4=J-K کشیده شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of WFCAM images of M33 galaxy

نویسندگان [English]

  • Najme Golabtooni
  • Mohammad Taghi Mirtorabi
  • Atefeh Javadi
  • Habib Khosroshahi
  • Hosein Hakimi pazhouh

چکیده [English]

In this study, 1200 images and catalogues of M33 spiral galaxy taken by WFCAM camera at UKIRT telescope in J, H and K bands. Cross correlation methods were employed to identify stars in overlapping regions from among images taken in different dates. Careful astrometric and photometric analysis was made to calibrate stellar positions and magnitudes using their 2MASS near infra red survey. The final catalogue consisted of 445303 stars and covered more than 0.75 square degrees of sky centered on M33 core, which included the bulge and spiral arms. This is the biggest catalogue ever made from a nearby spiral galaxy in near infrared. A color magnitude diagram in near infrared was plotted, which shows a bunch of very red stars that extended to J-K = 4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M33 Galaxy
  • stars catalogue
  • cross correlation
  • photometry

تحت نظارت وف ایرانی