نویسنده

چکیده

در این مقاله رفتاری تحلیلی از گذار فاز الکتروضعیف با استفاده از مدل دو هیگزی ارائه می‌کنیم. این گذار فاز در یک مرحله روی می‌دهد و به طور قوی از نوع مرتبه اول است. در نتیجه برای سناریوی تولید باریون‌ها ‎می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، این در حالی است که مدل استاندارد با توجه به داده‌های آزمایشگاهی نمی‌تواند این شرایط را فراهم سازد. همچنین، نقض تقارن ‎CP ‎که از موارد لازم برای توضیح تولید باریون هاست نیز در مدل دو هیگزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

CP violation and electroweak phase transition within the

نویسنده [English]

  • M. Ahmadvand

چکیده [English]

In this paper, an analytic treatment of electroweak phase transition is proposed within the two-Higgs doublet model. This phase transition occurs in one stage and is strongly first order. Therefore, it can be applied to the electroweak baryogenesis scenario, whereas the standard model cannot provide this condition considering the experimental data. Also, we study CP violation which is one of the necessary conditions to baryogenesis within the two-Higgs-doublet model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CP violation
  • electroweak phase transition
  • two-Higgs-doublet model
  • standard model
  • baryogenesis

تحت نظارت وف ایرانی